Rekruttering

Annonse:

TIL-SKOLEN

Dette er klubbens FFO, fotballfritidsordning. Den er for barn fra 8-12 år og er åpen for alle, uansett klubbtilhørighet.
Målet med øktene på TIL-skolen er at elevene er aktive og opplever mest mulig utvikling ut fra den enkeltes forutsetninger. Vi differensierer på alder og nivå.

Mer info og påmelding her.

TIL D / U14: 12-14 år (treningsgruppe på 14-16 spillere)

TIL D består av 14-16 faste spillere, i all hovedsak rekruttert fra klubber i Tromsø by. Det yngste kullet som er del av TIL D fyller 13 år det året. Noen spillere kan bli rekruttert inn tidligere, med godkjennelse fra styret i TIL. Nivået og potensialet til spillerne avdekkes gjennom hospitering ila året, TIL-skolen, kampobservasjon, Troms Fotballkrets sine sonetiltak, kriteriesett og kommunikasjon med lagstrenere. Akademiet avgjør hvem som får fast plass. Om noen av de uttatte driver med andre idretter er det fullt mulig å kombinere dette i denne fasen.

Det vil til enhver tid være X antall spillere på hospitering fra andre klubber. Dette ivaretas i stor grad gjennom samarbeidsavtalen mellom ti klubber i Tromsø som ble skrevet vinteren 2020. Noen kan (og høyst sannsynligvis vil) bli rekruttert inn etterhvert og da særlig inn mot og i løpet av TIL C-alder (14-16 år).
 

August Mikkelsen (hovedbildet) ble rekruttert inn i TIL C og har gått gjennom TIL B/NTG og opp på a-laget.


TIL C / U16: 14-16 år (treningsgruppe på 16-20 spillere)

TIL C består av 16-20 faste spillere. Antallet vil ofte være noe høyere enn på TIL D. Det betyr at spillere som er i andre klubber 12-14 år kan (og høyst sannsynligvis vil) bli tilbudt å bli en del av akademiet inn mot, og i løpet av, TIL C-alder. Nivået på spillerne avdekkes gjennom hospitering, kriteriesett, TIL D og andre klubber, kampobservasjon og kommunikasjon med trenere i TIL D og andre klubbtrenere i byen. Akademiet avgjør hvem som får fast plass.

Hospiteringsordningen fortsetter også på TIL C, med noe færre spillere enn på TIL D. Det vil også være flere spillere som hospiterer fra utenfor Tromsø. Disse årene vil være avgjørende for inntaket på NTG Tromsø Fotball Gutter.

TIL B / U19: 16-19 år (treningsgruppe på 28-32 spillere)

TIL B består av ca. 30 spillere. NTG Fotball Gutter har tre kull og inntaket hvert år vil være på rundt 10 spillere. Dette vil variere fra kull til kull. Spillerne rekrutteres fra hele Nord-Norge, her må en søke om skoleplass på NTG. Kriteriene for å komme inn er en kombinasjon av karakterer, fotballkvalitet og fotballpotensiale. Mentalitet blir også lagt sterk vekt på.

Også på dette aldersnivået vil det være åpent for hospitering fra andre klubber.

 

27C7D345-B2EB-4984-96B5-09E5B1764F8D.jpg
Runar Norheim etter han debuterte og ble tidenes yngste TIL-spiller. Norheim kom fra Finnsnes og Varden FK som 15-åring og har på kort tid tatt stegene fra NTG-U til NTG og fra TIL B til TIL A.
Annonse fra Eliteserien: