Rekruttering

Annonse:
TIL – Skolen Telenor Xtra

7 – 12 år  åpen for alle barn uansett klubbtilhørighet.

TIL D 13 – 14 år + beste 12 år (Treningsgruppe på 14/16 +2/3 spillere)

Består av 14 – 18 faste spillere hentet fra kun TIL og byen. Nivået på spillerne avdekkes gjennom TIL-Skolen, kampobservasjon, kriteriesett og god kommunikasjon med lagstrenere. Akademiet avgjør hvem som får fast plass. Om noen av de uttatte driver med andre idretter er det fullt mulig å kombinere dette i denne fasen. Det er åpning for hospitanter, også fra TIL.

TIL C 15 – 16 år (Treningsgruppe på 16/18 +2/3 spillere)

Består av 14 – 18 faste spillere hentet fra kun TIL og byen. Nivået på spillerne avdekkes gjennom kriteriesett, TIL D og andre klubber i byen sesongen før, kampobservasjon og god kommunikasjon med trenere TIL D og andre klubbtrenere i byen. Akademiet avgjør hvem som får fast plass. Det er åpning for hospitanter, også fra TIL

TIL B / NTG (Treningsgruppe på 30/35 + 3/5 spillere)

Består av ca. 35 spillere hentet fra TIL, klubber i byen og vi åpner for rekruttering fra Nord Norge og Norden. De beste spillerne fra TIL C får tilbud om plass. Søkere fra Nord Norge og Norden til NTG blir også evaluert og eventuelt godkjent plass.. TIL er også aktiv for å hente de beste fra hele Nord Norge. Det er åpning for hospitanter, også fra TIL.

Annonse fra Eliteserien: