Ti Tromsø-klubber enige om samarbeidsavtale

Tromsø IL og byklubbene har kommet i mål med en bred samarbeidsavtale som skal styrke klubbene både mtp bredde og topp.

Annonse:

- Vi er utrolig stolte, sier utviklingsansvarlig i Tromsø IL, Morten Giæver.

Innholdet i avtalen kan du se nederst i saken.

På bildet:
Morten Giæver (utviklingsansvarlig i TIL), Monica Brække (styreleder i Krokelvdalen) og Gaute Helstrup (hovedtrener TIL)

TIL og ni andre klubber i Tromsø har skrevet under på en bred samarbeidsavtale. Klubbene som TIL har skrevet avtale med er:
Blåmann, Kvaløya, Stakkevollan, Hamna, Skarp, Fløya, Reinen, Krokelvdalen og Ulfstind. TIL ønsker å skrive en egen avtale med TUIL.
Klubbene har jobbet i over ett år med denne avtalen.

- Selv om det har tatt tid har arbeidsgruppa hatt en veldig positiv og fin prosess. Det er mest pga korona at det har tatt litt lengre tid enn ønsket, sier Giæver.

Arbeidsgruppa består av Hamna, Kroken, Fløya, TUIL og TIL. Den ble opprettet i 2019 etter et møte hvor alle byklubbene var til stedet. Arbeidsgruppa har jobbet med å utforme innholdet i avtalen. Det har resultert i en avtale med flere helt konkrete punkter. Alt med formål om å styrke samarbeidet for å utvikle fremtidige toppspillere fra Tromsø, samt styrke de lokale miljøene.

- Vi ønsker tettere kontakt med alle klubbene. Og vi ønsker å bidra til å styrke de allerede gode miljøene rundt oss. Både slik at bredden ivaretas ennå bedre og at byen utvikler ennå flere toppspillere. Du kan se det som et slags økosystem i Tromsø-fotballen, utdyper Giæver.

Avtalen innebærer bl.a. systematisk hospitering til TIL-akademiet, trenerutvikling, besøk fra TIL hos byklubbene, invitasjon inn til TIL, eierskapsmodell, med mer.

- Mange vil nok rette oppmerksomhet mot eierskapsmodellen som sier at når en spiller tar overgang til TIL-akademiet beholder moderklubben 7,5% eierandel. Men klubbene er vel vitende om at det kun er de færreste som blir så gode at det kommer store beløp ut av salg. Klubbene er enige om at det er de andre tiltakene i avtalen som er de viktigste og som kommer til å bidra i hverdagen, forklarer Giæver.

 

Tusen takk til alle klubbene og takk til arbeidsgruppa!
Og, gratulerer til alle i Tromsø-fotballen!

 

Formål med avtalen:

Tromsø Idrettslag ønsker å forsterke samarbeidet mot de øvrige klubbene i Tromsø. Med bakgrunn i dette har klubbene blitt presentert en oppdatert samarbeidsmodell. Målet med denne modellen er å styrke samarbeidet for å utvikle fremtidige toppspillere fra Tromsø, samt styrke de lokale miljøene.

Vilkår i avtalen:

 • Ved eventuelt videresalg til en tredje klubb har (sett inn klubbnavn) krav på 7,5% av netto overgangssum.
  Spilleren må ha vært i (sett inn klubbnavn) i tre år eller mer for at eierandelen skal gjelde.
  Dette gjelder for spillere som tar overgang til TILs akademi, ikke breddeavdeling, før fylte 19 år.
  Dette gjelder for spillere som tar overgang til TILs akademi fra og med 01.01.2019.
 • TIL-akademiet arrangerer 2-3 fellesøkter pr uke både i TIL D-alder og TIL C-alder, fra og med året spilleren fyller 13 til og med året spilleren fyller 16.
 • Deltakerne på fellesøktene arrangert av TIL-akademiet består av spillere fra samarbeidsklubber, samt spillere som er i TIL-akademiet.
 • Det er viktig at disse spillerne holder et høyt sportslig nivå.
 • Tiltaket virker også som et ledd i rekrutteringen inn mot uttak til NTG Tromsø.
 • Trenere og ledere fra (sett inn klubbnavn) inviteres til å følge fellestreninger etter nærmere avtaler.
 • TIL-akademiet arrangerer, i samarbeid med samarbeidsklubbene, 2-4 turneringshelger pr år, med tilhørende trenerforum. Turneringene er for G14 og J14. Klubbene selv avgjør hvilke spillere som er med, både mtp kvalitet og alder. Disse tiltakene er ment for de spillerne som er mest ivrige og trenger utfordringer.
 • TIL-akademiet bidrar med trenere på minst 2 treninger i året hos (sett inn klubbnavn). Hyppighet og innhold bestilles av (sett inn klubbnavn) i samtale med TIL.
Annonse fra Eliteserien: