Om TIL-Akademiet

Formålet er å utvikle nordnorske spillere til å bli toppfotballspillere.

Annonse:

TIL – Akademiet har til daglig ansvar for 70 spillere i alderen 19 - 13 år fordelt på tre treningsgrupper TIL B/NTG, TIL C og TIL D. Pluss 30 hospitanter fra klubber i Nord Norge. Disse spillerne blir fulgt opp av skolerte trenere i hel- og deltidsstillinger.

Hovedmål:

«Utvikle nordnorske spillere til TIL`s A-lag!» - og til spill for andre lag i regionen så høyt som mulig i divisjonssystemet.               

Delmål:

«Utvikling av hele spilleren med tanke på skole/fotball – totalbelastning, treningskultur, mestring, trivsel og ansvarslæring!»

Hvorfor TIL – Akademiet?

I en lang periode fra 1990 til 2007 var det svært få spillere fra TIL og byen som etablerte seg i Eliteserien. Dette til tross for at tusenvis av gutter har deltatt i Tromsø-fotballen opp gjennom årene. Bakgrunnen til dette kan være flere årsaker. Det viktigste funnet var dog at guttene fra byen hadde trent for lite over tid. Der man trodde at løkketreningen skulle gi nødvendig påfyll utover lagstreninger slo feil. 

Gjennom flere år med diskusjoner på temaet ble konklusjonen at vi som Eliteserieklubb måtte få i gang grupperinger med interesserte spillere sammen med skolerte trenere og muligheter for nok treninger på gode flater. Impulser for denne måten å jobbe på hentet vi fra klubber ute i Europa og ikke minst skandinaviske og norske klubber vi kunne sammenligne oss med.

Oppstart TIL - Akademiet skjedde høsten 2007 med spillere fra våre 93 – lag som 15-åringer. Og vi fulgte opp med 13- 14 åringer gjennom 95 - og 96 – kullet. Samtidig ble det oppstart med NTG på Alfheim der 91 - og 92 – kullet startet i 1. klasse.

Høsten 2017 ble det ei navneendring på avdelingen fra Utviklingsavdelingen til dagens navn TIL – Akademiet. I dag ser vi at flere spillere tar steget opp i A-laget, mens noen spiller fotball i utlandet og andre igjen sprer seg fra OBOS – ligaen og nedover i de forskjellige divisjonene. Og det hyggeligste av alt er at alle som har gått gjennom TIL – Akademiet er hel ved og dugende mennesker.

I tillegg til å trene godt har TIL-Akademiet også ansvar for flere fotballskoler og bidrar mot andre tiltak i egen klubb (eksempelvis mottak av nye 6 – åringer til klubben, treneronsdag og trenerforum) og klubber i Nord-Norge.

Annonse fra Eliteserien: