Valgkomiteens innstilling før årsmøte

Valgkomiteen har følgende innstilling før årsmøte torsdag 11. mars.

Annonse:

På bakgrunn av valgkomiteens diskusjoner rundt styrets kompetanse og sammensetninga av komplementære ferdigheter i styret, herunder også alderssammensetningen, er Simen Johansen foreslått som nytt medlem av styret i Tromsø IL.

Simen har lang erfaring fra ulike posisjoner i fotballen, spesielt i Sjarmtrollan. Simen vil tilføre styret ungdommelig pågangsmot og nye synsvinkler. Simen har gjennom sitt arbeid med Sjarmtrollan tilegnet seg betydelig erfaring på mange plan som vil komme godt med som styremedlem i Tromsø IL. Simen har dessuten vist forståelse for klubbens strategi opp mot bærekraftig økonomi og egenutvikling av spillere, og bærer med seg interessante tanker rundt topp/bredde og hvordan Tromsø IL skal styrke sin posisjon som klubben for alle i Tromsø og omegn.

Da er vår innstilling som angitt under;

Skule Elvevold går ut av styret i Tromsø IL, og over i TIL 2020 styret. 

Forslag nytt styre;

Stig Bjørklund                  Leder (2021-2022)                        Gjenvalg 

Astrid Strandbu                Nestleder (2021)                          (Utvalg Barn og ungdom) Gjenvalg

Lars Espejord                  Medlem (2020-2021)                    (Sportslig utvalg) Ikke på valg

Tore Rismo                      Medlem (2020-2021)                    (Sportslig utvalg) Ikke på valg

Simen Johansen           Medlem (2021-2022) Nyvalg

Trude Borch                    Medlem (2020-21) Ikke på valg

Eva Halvorsen                Varamedlem (2021) Gjenvalg 

 

Valgkomiteen:

Kay-Hugo Hanssen

Lisbeth Kåberg

Bjørn Nilsen

Annonse fra Eliteserien: