Innkalling til årsmøte i Tromsø IL 2021

Tromsø Idrettslag ønsker velkommen til årsmøte.

Annonse:

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø IL.

Årsmøtet avholdes torsdag 11. mars kl. 18.00 i Lerøyhallen dersom det er innenfor den tids gjeldende smittevernregler. Alternativt vil møtet avholdes på Teams.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar til [email protected].

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.til.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Påmelding til årsmøtet gjøres her innen 10. mars.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Tromsø ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på [email protected] eller på tlf.  971 73 000.

Velkommen til årsmøte!

Annonse fra Eliteserien: