TIL har vunnet Rettssikkerhetsprisen

«Korrupsjonsanklager – tusenvis av dødsfall - systematiske brudd på menneskerettigheter – utnyttelse av mennesker – moderne slaveri»

Annonse:

Ordene i ingressen tilhører Tom Høgli sammen med William Kvist (285 kamper for FK København) hvor de innleder en film om hvorfor de er mot fotball-VM i Qatar. Dette etter at Tromsø IL, som den første profesjonelle fotballklubben i verden tok til orde for boikott av fotball-VM.

Ruben Yttergård Jenssen ikledd verdens første QR-kode designede drakt. QR-koden tar deg til en side som fokuserer på sportsvasking og menneskerettigheter i Qatar. Foto: Gry Berntzen
Ruben Yttergård Jenssen ikledd verdens første QR-kode designede drakt. QR-koden tar deg til en side som fokuserer på sportsvasking og menneskerettigheter i Qatar. Foto: Gry Berntzen

Saken gikk verden over etter at Tromsø IL tok standpunkt mot fotball-VM i Qatar 26. februar 2021 Les sak på TIL.no om boikott av VM i Qatar. Tildelingen av fotball-VM til Qatar var i seg selv problematisk og senere etterforsket, men ikke omgjort. Utarbeidelsen av anleggene tilknyttet turneringen mener vi er gjort på en måte som ikke er fotballen verdig, hvor fotballens største turnering brukes i perspektiv av sportsvasking. 

I utgangspunktet er vi alle for mangfold og en turnering hvor vi feirer fellesskap og møtes på tvers av trosretninger, opphav, etnisitet og konkurrerer som likemenn i den øverste globale turneringen som er.

Det vi ikke kan akseptere er at fotballfellesskapet utnyttes på en måte som er til noen fås vinning på bekostning av mange, og grunnleggende menneskerettigheter. Dette er ikke fotballen verdig, og vi som en del av fotballfamilien har et ansvar om å ta til orde når vi mener urett forekommer.

Deler prisen med fotballpresident, Lise Klavenes

Det er med stolthet og ydmykhet vi, sammen med Lise Klavenes, mottar Rettssikkerhetsprisen 2022 fra Juristforbundet. Da Lise Klavenes gikk opp på talerstolen under FIFA-kongressen i Qatar viste hun modig lederskap. Hun talte til fotballeliten om at fotballverden måtte våkne. Snøballen som startet i nord hadde virkelig vokst seg stor. Les juryens begrunnelse her

- Den som sier man ikke skal blande idrett og politikk begår en idiotisk ansvarsfraskrivelse. Politikk har vært involvert i toppidretten fra dag én, og når eksempelvis autoritære stater bruker fotballen til å fremme politiske poeng må fotballen kunne svare når en mener det er feil. Ingen bør komme unna med et så billig argument for å slippe og engasjere seg i kontroversielle saker, sier daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes.

Kampen har akkurat begynt

Vi som Nord-Norges største fotballklubb har en viktig stemme, og historien viser at det nytter å si ifra også lengst mot nord. Et annet element som trekkes frem er vårt arbeid for urfolk og spesielt samers rettigheter.

TIL lanserer sammen med RomsaDál et samisk kapteinsbind for å bekjempe samehets. Om alt går etter planen kan det nye kapteinsbindet være klart i 2023, sier Tom Høgli i Tromsø idrettslag. FOTO: EVA ERSFJORD / NRK
TIL lanserer sammen med RomsaDál et samisk kapteinsbind for å bekjempe samehets. Om alt går etter planen kan det nye kapteinsbindet være klart i 2023, sier Tom Høgli i Tromsø idrettslag. FOTO: EVA ERSFJORD / NRK

Vi, som blant de nordligste representantene i fotballen har ved flere anledninger opplevd uttrykt samehets mot våre spillere og representanter på flere nivå – senest fra tribunen i bortekampen mot Vålerenga 21.08.22.

Vi er derfor stolt av arbeidet klubben over tid er gjort for å fremme urfolk og det samiske. Eksempelvis er vår involvering i RomsaDál, et tiltak hvor vi i samarbeid med mange samfunnsaktører ønsker å løfte fram verdien for det samiske språket i det offentlige rom og spre stolthet omkring det samiske.

Vi ønsker at det samiske skal bli sett, hørt, respektert og vist med stolthet i Tromsø, Nord-Norge og hvor ellers en ønsker å være. Det er flere eksempler på at vi er langt i fra mål med dette arbeidet.

Det handler ikke om hvor du kommer fra - det handler om grunnleggende rett til å bli respektert i kraft av å være et menneske, ha aksept for at folk er ulik og ha handlingsrom til å uttrykke ens egen identitet uten at en skal bli hetset for det. Vi tror det er rom for det i et moderne samfunn, og vi tror at vi blir et rikere samfunn om vi har rom for mangfoldet som er.

Handling i stedet for ord

Tildelingens begrunnelse er rettet mot arbeid klubben har gjennomført, og knyttes opp mot FNs bærekraftsmål. Dersom vi videre skal benytte oppmerksomheten vil vi oppfordre flere til å bli med på det store laget, og tiltaksorientert bærekraftsarbeid, hvor vi faktisk gjør en forskjell for de rundt oss.

For kampen for fellesskapet er på ingen måte over; hvordan vi vil ha det i morgen avgjøres av handlinger og valg vi gjør i dag – både globalt og lokalt.

Rettssikkerhetsprisen

  • Rettssikkerhetsprisen er opprettet av Norges Juristforbund og ble første gang utdelt i 2006.

  • Prisen er i 2022 et stipend på 100.000 kroner, som de to vinnerne deler.

  • Rettssikkerhetsprisen skal tildeles én eller flere personer, en institusjon eller en organisasjon som i løpet av foregående år eller over lengre tid har utmerket seg i sitt arbeid eller virke ved å:

  • - Styrke rettssikkerhet og likhet for loven innenfor sitt virkeområde.

  • - Arbeide for rettsstatlige prinsipper, ytringsfrihet, likeverd, menneskerettigheter og trygghet for personlige krenkelser.

  • - Bidra til økt forståelse for og innsikt i lov- og regelverket.

  • - Bidra til mer effektiv saksbehandling og sikrere beslutninger gjennom utnyttelse av juridisk kompetanse.

Annonse fra Eliteserien: