Tromsø IL oppfordrer NFF til boikott av VM 2022

Tromsø IL har en uttalelse angående fotball-VM 2022.

Annonse:

Det har gjennom flere år vært rettet sterk kritikk mot FIFA og Qatar i forbindelse med VM i fotball i 2022. Det hele startet med en tildeling av mesterskapet som fra flere hold ble kalt korrupt, etterfulgt av rapporter om uverdige arbeidsforhold for tilreisende arbeidere knyttet til byggingen av fasilitetene til VM.

Ulike aktører har over mange år rapportert om svært mange dødsfall som relaterer seg til det kommende verdensmesterskapet. Systemet blir beskrevet som et moderne slaveri.

Strategien mot dette har vært å gå i dialog og kritisere. Norges Fotballforbund har selv valgt denne strategien. Et virkemiddel vi i Tromsø IL tror på!

Men kritikken og dialogen har ikke ført frem. Nylig publiserte The Guardian en rapport som viser enormt mange døde fremmedarbeidere. Tallene er nedslående! Strategien som har vært fulgt har ikke gitt nødvendige resultater og vi føler det er tid for å gå videre til neste steg; boikott.

Vi er glade for at mange elsker fotball og at dette medfører at mange vil investere i sporten vår. Penger har blitt og vil alltid være en del av sporten vår. Dette må likevel ikke medføre at vi samtidig aksepterer korrupsjon, livsfarlige arbeidsforhold og ser en annen vei når grusomheter pågår.

Tromsø IL mener det er på tide at fotballen stopper opp og tar noen steg tilbake. Vi bør tenke over hva som er fotballens idé og hvorfor så mange elsker vår idrett. Det at korrupsjon, moderne slaveri og et høyt antall døde arbeidere er fundamentet til det viktigste vi har, VM, er overhodet ikke akseptabelt.

Dermed kan vi ikke lenger sitte og se på at mennesker dør i fotballens navn. Det er på tide å sette hardt mot hardt. Fotballen kan ikke styre alle nasjoners politikk og indre anliggende. Men det vi kan gjøre, er å sette tydelige krav til fotballturneringer som vi selv arrangerer.

Tromsø IL vil oppfordre Norges Fotballforbund til å gå inn for en boikott av Fotball VM 2022. Vi mener at hvis Norge kvalifiserer seg gjennom den kommende kvalifiseringen, bør vi takke nei til å reise til Qatar.

Tromsø IL vil heller ikke ta del i promotering av VM 2022 på våre kommunikasjonsflater.

 

På vegne av hele Tromsø Idrettslag

Talspersoner mot media:

Tom Høgli (ansvarlig for samfunn og bærekraft), tlf 934 15 395

Øyvind Alapnes (daglig leder), tlf 911 32 044

Ruben Yttergård Jenssen (spillerrepresentant), tlf 416 82 322

Annonse fra Eliteserien: