Redegjørelse for Åpenhetsloven er Klar

Tromsø IL sin redegjørelse for åpenhetsloven nå er klar og tilgjengelig på hjemmesiden. Les mer om arbeidet her.

Annonse:

Redegjørelsen oppsummerer Tromsø IL sin innsats for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i tråd med lovens krav.

 

 

Samarbeid med KPMG

KPMG sin John-Tore Berntsen forteller om bakgrunnen for samarbeidet og KPMG sin rolle i prosjektet:

– Redegjørelsen er et lovpålagt dokument, som styrene i virksomheter av en viss størrelse må offentliggjøre på virksomhetens hjemmeside. Den oppsummerer hva Tromsø Idrettslag har gjort for å oppfylle åpenhetslovens krav om aktsomhetsvurderinger for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. KPMG’s bistand  har vært å sørge for opplæring og organisering av en forsvarlig prosess internt i TIL. Vi har også bistått med fasilitering av verktøy som brukes til å dokumentere risikovurderinger, tiltak mv og som vil være kjernen i en kontinuerlig prosess hos TIL.

Kommersiell leder i Tromsø IL, Wiggo Yttergård, har vært prosjektleder og kontaktpunkt mellom Tromsø IL og KPMG. Han understreker viktigheten av å få dette på plass:

– Redegjørelsen er svært viktig for Tromsø IL. Den gir oss muligheten til å vise våre interessenter, inkludert medlemmer, sponsorer og samfunnet, at vi tar åpenhetsloven på alvor og er forpliktet til etisk drift. Det er også et viktig verktøy for intern forbedring, da det hjelper oss å identifisere områder hvor vi kan bli bedre og sikre at vi oppfyller våre samfunnsansvarlige mål, sier Yttergård.

KPMG er også fornøyd med leveransen og samarbeidet.

– Tromsø IL har gitt arbeidet med implementering av loven høy prioritet og det ble avsatt tilstrekkelige ressurser tidlig i prosessen. Topp motiverte personer hos Tromsø IL har vært en fornøyelse å jobbe sammen med, uttaler Berntsen.

Utfordringer og Læring

Berntsen svarer at det ikke var store utfordringer, men at kartlegging av risikoforhold alltid medfører noen "aha-opplevelser". Herunder hvilke produkter og leverandrører det knytter seg risiko til med hensyn til brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Viktige Funn

Berntsen oppsummerer de viktigste funnene fra redegjørelsen:

– Det viktigste funnet var vel at, basert på de aktsomhetsvurderinger som ble gjennomført i år, Tromsø IL ikke har grunn til å tro at de internt eller via leverandørkjeden bidrar til brudd som nevnt.

Veien Videre

Nå er redegjørelsen på plass, men arbeidet stopper ikke her i følge Wiggo Yttergård:

– Veien videre innebærer kontinuerlig forbedring og overvåking av våre prosesser for å sikre at vi opprettholder de høye standardene satt av åpenhetsloven. Vi planlegger å gjennomføre regelmessige vurderinger og oppdateringer av våre retningslinjer og praksiser. I tillegg vil vi fortsette å samarbeide med eksperter som KPMG for å holde oss oppdatert på eventuelle endringer i lovgivningen og beste praksis.

Tromsø IL kan være stolt av å ha implementert åpenhetsloven og avgitt en lovmessig redegjørelse sier John-Tore Berntsen fra KPMG og legger til:

– Å være god på bærekraft generelt og åpenhetsloven spesielt er viktige konkurransefortrinn og vil gjøre Tromsø IL til en mer attraktiv arbeidsgiver, kunde og samarbeidspartner.

– Vi vil takke KPMG og alle våre ansatte for deres innsats og engasjement i dette viktige arbeidet. Sammen har vi tatt et betydelig skritt mot økt åpenhet og bærekraft i Tromsø IL, avslutter Yttergård.

 

Redegjørelsen finner du under "Bærekraft" her.

Her kan du lese om Tromsø IL sin forpliktelse til åpenhet

Annonse fra Eliteserien: