Samfunnsansvar og bærekraft

Annonse:

For at omverdenen skal ha tillit til at vi gjennomfører det vi sier, er TIL også opptatt av å være en åpen klubb hvor vi gir innsyn i mest mulig fra vår virksomhet. Gjennom åpenhetsloven er vi også pålagt å dokumentere at vi har anstendige arbeidsforhold i egen klubb. I tillegg er vi forpliktet til å sikre at menneskerettigheter opprettholdes og at vår drift ikke bidrar til uanstendige arbeidsforhold eller menneskerettighetsbrudd i utlandet.Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene. 

Styrene i selskapene har vedtatt at Tromsø idrettslag, og datterselskapene Bjerkakerhallen AS og TIL Fotball AS skal iverksette kravene i Åpenhetsloven i sin virksomhet.


Her kan du lese mer om vår forpliktelse til åpenhet

Annonse fra Eliteserien: