Blir sportssjef

Lars Petter Kræmer-Andressen har siden han for første gang ikledde seg rødt og hvitt gått gradene i klubben. Nå blir han sportssjef med ansvar for toppfotballen.

Annonse:

Lars Petter Kræmer-Andressen har siden han første gang ikledde seg de røde og hvite fargene vært innom de fleste avdelingene i toppfotballdelen av klubben.

Det siste året som Team Manager for A-laget hvor hovedfokus har vært spillerlogistikk og sammensetningen av teamet rundt toppfotballen i klubben. Et område under hans ledelse klubben har hatt suksess med.

Med Eliteseriens laveste budsjett har klubben funnet spillere til kr 0, utviklet disse, hatt sportslig suksess og har nå en spillertropp det er stor interesse rundt.

Tydelighet i et langsiktig perspektiv

Klubben ønsker å skape bedre arbeidsvilkår og tydelighet i arbeidshverdagen til Lars Petter og teamet rundt, samtidig som klubben sikrer riktig kurs i et langsiktig perspektiv.

- Vi gjør denne endringen for å skape tydelighet i et langsiktig bilde med fokus på utvikling. Vi er veldig fornøyde med årets sesong, men vi skal fortsette med å ta klubben mot et framtidig mål om Europacup-spill. Med de oppgavene Lars Petter har i hverdagen er sportssjef en mer treffende beskrivelse enn team manager. Han vil i praksis ha de samme oppgavene som han har hatt det siste året, men det gir mer tydelighet både internt og eksternt rundt det som er arbeidsoppgavene hans, sier daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes.

Skal ivareta klubbens langsiktige strategi.

- Vi får nå en tydelighet hvor jeg har totalansvaret for hele organisasjonen, Lars Petter ivaretar klubbens langsiktighet og Gaute skal skape resultater i et mer kortsiktig bilde. Ingen revolusjon, men definitivt mer tydelig, sier Alapnes.

Kjøp billetter til Førjulskveld her

 

Lang og bred erfaring fra ulike roller

Gjennom akademiet via ulike roller rundt a-laget og den siste tiden som team manager for a-laget. Lars Petter er blant de med lengst fartstid i klubben.

- Jeg har over 10 års fartstid i klubben, og har vel vært innom de aller fleste delene av toppfotballen i klubben. Som trener for TIL B, ulike roller på a-laget og den siste tiden som team manager for a-laget. Den brede erfaringen er gull verdt å ha med seg fordi deg gir meg en bedre forståelse av de ulike utfordringene og mulighetene som er i de ulike delene av toppfotballen i klubben, sier sportssjef Lars Petter Kræmer-Andressen.

Gir mye energi å være en del av et levende miljø med høyt tempo og fokus på resultater.

- I tillegg synes jeg det er givende å jobbe i et miljø med høyt tempo og krav om resultater i det kortsiktige bilde, samtidig som vi parallelt tenker langsiktig og ser flere år frem i tid. Jeg gleder meg til å fortsette det arbeidet vi er i gang med. Vi har mye spennende på gang, både på spiller- og ledersiden, sier Kræmer-Andressen.

Leder for toppfotballen i klubben

En sentral del av klubbens strategi er å utvikle egne spillere og ledere. Det fokuset skal nå forsterkes ytterligere.

- Vi skal fortsette på den reisen vi har begynt på, med å utvikle både spillere og ledere. Som med arbeidet rundt spillerutvikling må klubben også være en arena for utvikling av ledere. Godt lederskap er nøkkelen til alt vi gjør. Lars Petter har gått gradene i klubben på ledersiden, har tatt store steg, og vil fremover få en tydeligere rolle som leder for toppfotballen, sier Alapnes. 

Strategiske endringer for å sikre at klubben beveger seg i riktig retning. 

- Vi ønsker å hente unge og fremadstormende personligheter med potensial til å utvikle seg som ledere i de ulike rollene deres. Den største forskjellen fremover ligger i at jeg blir å ha det overordnede ansvaret for akademiet og sammen med teamet der bidra til at vi i et langsiktig strategisk bilde beveger oss i riktig retning. Det vil være Robin (leder for akademiet) og Gaute (hovedtrener a-laget) som utøver den daglige ledelsen av akademiet og a-laget, sier Kræmer-Andressen.

Veien mot toppen av norsk fotball

Norsk fotball er i rivende utvikling, både med utviklingen av spillere, trenere og ledere. Den utviklingen har klubben en ambisjon om å være ledende på. I klubben skal det være rom for å utvikle seg, enten du er spiller, trener eller leder.

- Vi setter beintøffe krav på oss selv om dagen og det krever mye av alle i klubben. Vi skal ha høy fart og jobbe mye, men samtidig ha rom for å feile. At vi prøver og gjør feil er mye bedre enn at vi sitter stille og ser på. Den beste måten å utvikle seg på er å få ansvar og utvikle seg sammen med at ansvaret vokser. Med de ambisjonene vi har som klubb blir utvikling med krav om resultater og stå sterkt, sier Alapnes.

Ønsker å være ledende på utvikling i norsk fotball.

- Klubben har som ambisjon å være konkurransedyktig i toppen av norsk på et stabilt nivå år etter år. Gjennom en tydelig strategi skal vi utvikle spillere både gjennom akademiet vårt, men vi skal også hente unge og talentfulle spiller utenfra som har potensial til å bli en viktig del av a-laget. Gjør vi en solid jobb i det daglige vil forhåpentligvis spillernes verdi gjenspeile det vi ønsker å selge dem for. Det er vår vei mot en bærekraftig klubb som skal skape opplevelser for Tromsø-publikummet, avslutter Kræmer-Andressen.

Den nye måten å følge klubben på. Utforsk TIL+ her

TILpluss 1400x300.png

 

Annonse fra Eliteserien: