Vårt oppdrag og verdier

Tromsø Idrettslag har en stolt historie. Her kan du lese mer om vårt oppdrag og våre verdier - Stolthet, Lagånd og Redelig spill

Annonse:

Vårt oppdrag

 • Å legge til rette for fotballaktivitet, idrettsglede og folkehelse for barn og ungdom i Yngres avdeling.
 • Å skape tilhørighet og stolthet gjennom et A-lag med ambisjoner om å prege norsk toppfotball.
 • Å gi nordnorsk ungdom mulighet til å bli skikkelig god i fotball.
 • Å bidra til aktivitet, glede og mening i utviklende og trygge fellesskap for alle.

I all vår virksomhet vektlegges økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft.

Strategiplanen til klubben finner du her

Stolt historie

Tromsø Idrettslag har en stolt historie. Siden oppstarten i 1920 har klubben utviklet seg til å bli landsdelens største fotballklubb, med ambisjoner om å være en fotballklubb for både topp og bredde med sterkt fokus på utvikling. De siste årene har klubben også tatt en sterkere rolle som samfunnsaktør.

Verdier

Verdiene våre skal gi retning i den daglige samhandling, komme til uttrykk i beslutninger som tas, gi trygghet for handling og danne grunnlag for måten vi møter hverandre og omverdenen på. Alle i Tromsø IL forplikter seg til å følge verdiene, både spillere, ansatte, tillitsvalgte og frivillige.

Stolthet

 • Å vise glede og entusiasme over å tilhøre klubben, byen og landsdelen
 • Å vise vinnervilje i medgang og motgang
 • Å opptre slik at alle føler seg inkludert og velkommen i klubben

Lagånd

 • Å vise lojalitet overfor menneskene i klubben og de beslutninger som tas
 • Å ta ansvar for de oppgaver og mål som klubben har satt seg
 • Å stå samlet i medgang og motgang
 • Å vise toleranse overfor andres meninger
 • Å møte meningsbrytning og diskusjoner med åpenhet, humor og glimt i øyet

Redelig spill

 • Å opptre redelig både på og utenfor banen
 • Å vise respekt for hverandre og de regler som gjelder
 • Å være mot andre slik vi ønsker at andre skal være mot oss
Annonse fra Eliteserien: