TIL Gatelag

TIL Gatelag er et fotballtilbud for for menn og kvinner som har eller har hatt utfordringer innen rus og psykiatri.

Annonse:

Gatelaget er et samarbeid mellom TIL, enhet for psykisk helse og rus i Tromsø Kommune, Åsgård psykiatriske sykehus og Kirkens Bymisjon. Laget trener to ganger i uken, hver onsdag og fredag, inne i den nye Lerøyhallen.

Gatelaget trener på følgende tidspunkt hver onsdag og fredag:

Kl.10.00-11.00. Servering av frokost i Lerøyhallen. 

Kl.11-12.30 (12.15 på fredager): Trening i Lerøyhallen. 

TIL står for utstyr og sko til spillerne. Når samfunnet tillater det, vil det også bli gitt mulighet til å dusje etter trening. Garderoben er i øyeblikket stengt som følge av Covid-19.

En til to ganger per år deltar gatelaget på nasjonal turnering. 

I tillegg til treninger, arranegeres det også sosiale tilstelninger for laget med jevne mellomrom. 

 Trenerne for TIL Gatelag er Edvard Vassmyr og Odd Egil Eggen. Det administrative ansvaret rundt laget har Tom Høgli. 

Edvard Vassmyr
Edvard Vassmyr er trener for TIL Gatelag

 

Odd Egil
Odd Egil Eggen lager mat til spillerne på laget.

Har dere spørsmål eller lyst til å være med å spille, stikk innom Lerøyhallen når vi trener og bli kjent med oss. Dere kan også sende en mail til [email protected]

Velkommen til trening!

Annonse fra Eliteserien: