Søk om midler fra Solidaritetsfondet

Nå er det mulig å søke om midler for å betale medlemskontigent eller andre utgifter gjennom Solidaritetsfondet.

Annonse:

Å spille fotball i TIL innebærer en del utgifter. Det er ikke en selvfølge for alle at slike utgifter er lette å håndtere. Tromsø IL har et fond hvor familier som har behov for det, kan søke om økonomisk støtte. Ingen i TIL skal ekskluderes med bakgrunn i økonomi!

Solidaritetsfondet er ment til å helt, eller delvis dekke medlemskontingent/treningsavgift, egenandel til turnering og hjelp til kjøp av fotballutstyr. Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig, så langt fondet rekker.

Har dere behov for hjelp, send en mail til [email protected]

Gi en begrunnelse på hvorfor dere ønsker støtte og til hva dere ønsker støtte. Legg ved navn og hvilket lag vedkommende spiller på.

Søknadene behandles konfidensielt og behandles fortløpende.

Annonse fra Eliteserien: