SNN-akademiet

SNN-akademiet er er prosjekt TIL har i tett samarbeid med Sparebank 1 Nord-Norge.

Annonse:

Spillerutvikling/kunnskapsutveksling:

TIL stiller opp for klubber i Troms, Finnmark og Hålogaland som ønsker hjelp med tanke på spillerutvikling i alderen 6-19 år. Dette kan skje via forespørsel fra klubb eller utviklingsseminar.

SNN-akademiet stiller opp på flere steder i de tre kretsene og driver med spillerutvikling. I tillegg holdes det også et seminar i etterkant av treningen for å dele kunnskapserfaringene som TIL sitter inne med. Dette har vært et langvarig prosjekt og i 2019 skal SNN-akademiet besøke 16 steder fra Ramberg i sør til Båtsfjord i nord. 

Klasseball:

To spillerne fra TIL A-stall er på besøk hos 5. klassene i Tromsø kommune to ganger i året. Første gang med foredrag og andre gangen har de gymtime.


Foredrag:

Trenere og ledere holder diverse foredrag i løpet av sesong for klubber, lag, næringsliv og andre.

Annonse fra Eliteserien: