Styre og utvalg

En presentasjon over hvem som sitter i de forskjellige styrene og utvalgene i klubben.

Annonse:

Tromsø IL - klubbstyret:

Stig Bjørklund – Styreleder
Astrid Strandbu – nestleder
Lars Espejord – styremedlem 
Morten Kræmer - styremedlem
Stine Akselsen – styremedlem
Therese Elde - styremedlem

TIL Fotball AS:

Astrid Strandbu – styreleder
Stine Akselsen - styremedlem
Lars Espejord – styremedlem
Morten Kræmer - styremedlem
Therese Elde - styremedlem
Stig Bjørklund - observatør

UTVALG:

Utvalget rapporterer til styret i Tromsø IL, samtidig som det er viktig med tett og god dialog med administrasjonen.

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg jobber med toppsatsingen i TIL – herunder A-lag og Akademiet. Utvalget består av 3-6 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret og minst ett av medlemmene er ansatt i administrasjonen.

Utvalget består i dag av hovedtrener, assistenttrener, leder akademiet, daglig leder og to styremedlemmer.

Mandatet til utvalget er å jobbe strategisk og sportslig med toppsatsingen i TIL. I det ligger sikring av gode ansettelser i strategisk viktige stillinger samt oppfølging knyttet til:

•Struktur og organisasjon innenfor sport
•Kjøp og salg av spillere
•Gjennomføring av A-lagssesong med fokus på utvikling og resultater
•Akademi med fokus på TIL som «utviklingsklubb»

 

Annonse fra Eliteserien: