Styre og utvalg

En presentasjon over hvem som sitter i de forskjellige styrene og utvalgene i klubben.

Annonse:

Tromsø IL- klubbstyret:


Stig Bjørklund – Styreleder
Astrid Strandbu – nestleder
Lars Espejord – styremedlem 
Børge Brunes – styremedlem
Skule Elvevold – styremedlem
Trude Borch – styremedlem
Eva Halvorsen - varamedlem

TIL Fotball AS:
Astrid Strandbu – styreleder
Trude Borch - styremedlem
Lars Espejord – styremedlem
Børge Brunes - styremedlem                                                                                      Skule Elvevold – styremedlem
Eva Haldorsen – varamedlem                                                                                  Stig Bjørklund - observatør

TIL Holdning AS:
Astrid Strandbu – styreleder
Trude Borch - styremedlem
Lars Espejord – styremedlem
Børge Brunes - styremedlem                                                                                    Skule Elvevold – styremedlem
Eva Haldorsen – varamedlem                                                                                  Stig Bjørklund - observatør

UTVALG:

Styret i Tromsø IL har opprettet tre utvalg for å sette ekstra fokus på kjerneområdene i klubben. Utvalgene rapporterer til styret i Tromsø IL, samtidig som det er viktig med tett og god dialog med administrasjonen.

Utvalg samfunns- og verdiarbeid

Utvalg samfunns og verdiarbeid består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Samfunnskontakt i TIL møter på utvalgets møter. Utvalget består av Inger-Heidi Brindley Kjærvik, Clas Dale, Kjeld Nash, Astrid Strandbu (klubbstyret) og Geir Gabrielsen (leder for utvalget). Med nesten 1000 spillere og familier, alle tillitsvalgte, sponsorer og mange samarbeidsparter, er TIL en stor samfunnsaktør. TIL har høye ambisjoner når det gjelder klubbens samfunnsarbeid. Vi skal bidra både ut i våre omgivelser og stimulere verdiskaping internt i klubben, laget og individet. Mandatet til utvalget er å arbeide målrettet med å legge til rette for at flere kan delta og bidra i sunne aktiviteter og utviklende og trygge fellesskap. Utvalget skal arbeide for at TILs kjerneverdier Stolthet, Lagånd og Redelig spill, gis et innhold både på og utenfor banen. Utvalget fungerer som referansegruppe for samfunnsprosjektet «TIL for alle». Utvalget samarbeider med Utvalg barn og ungdom og rapporterer til klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

Utvalg barn og ungdom

Utvalg barn ungdom består av Ask Bjørklund, Øyvind Hansen, Trond-Are Bjørvold, Dagfinn Sætra, Børge Brunes, Astrid Strandbu (leder).

 Mandatet for arbeidet i utvalget er følgende:

"Utvalg barn og ungdom skal bestå av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Utvalget jobber utviklingsrettet med barne- og ungdomsfotballen i TIL (6-19 år). I samarbeid med Troms fotballkrets og administrasjonen i TIL skal utvalget jobbe målrettet mot å tilfredsstille NFF sine krav i etablering av TIL som kvalitetsklubb. Utvalget bistår i tillegg ansvarlig for breddeavdelingen i administrasjonen i enkeltsaker knyttet til lagene i TIL. "

Utvalg kvinner

Sportslig utvalg kvinner skal bestå av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett medlem sitter i klubbstyret. Foreløpig består utvalget av Skule Elvevold (klubbstyret), og Øivind Haga.

Mandatet for arbeidet i utvalget er å jobbe strategisk og sportslig med toppsatsingen for kvinner i TIL (kvinnelaget, jenter 17 og jenter 15). Utvalget har ansvar for å organisere samarbeidet mellom de tre eldste jente-/kvinnelagene i TIL, engasjere trenere/lagledere til de ulike lagene/treningsgruppene og i samråd med trenerne legge til rette for at enkeltspillere får ei best mulig oppfølging og utvikling.

Utvalget skal i dialog med akademiet, NTG og andre klubber i byen/landsdelen jobbe med ressursflyt og synergier i fotballutviklingen til de beste jentene i TIL med mål om å utvikle toppspillere og etablere et topplag på damesiden i Tromsø. Utvalget rapporterer til Klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

Annonse fra Obos-ligaen: