Styre og utvalg

En presentasjon over hvem som sitter i de forskjellige styrene og utvalgene i klubben.

Tromsø IL- klubbstyret:


Stig Bjørklund – Styreleder
Astrid Strandbu – nestleder
Lars Espejord – styremedlem (sportslig representant)
Børge Brunes – styremedlem
Anita Sletten – styremedlem
Frode Rinnan – styremedlem
Trude Borch - varamedlem

TIL Fotball AS:
Per Aronsen – styreleder
Astrid Strandbu – styremedlem
Erik Ringberg – styremedlem
Eva Halvorsen – styremedlem
Alf Eirik Røkenes – styremedlem
Lars Espejord – styremedlem

TIL Holdning AS:
Per Aronsen – styreleder
Astrid Strandbu – styremedlem
Erik Ringberg – styremedlem
Eva Halvorsen – styremedlem
Alf Eirik Røkenes – styremedlem
Lars Espejord – styremedlem

UTVALG:

Styret i Tromsø IL har opprettet to utvalg for å sette ekstra fokus på kjerneområdene i klubben. Utvalgene rapporterer til styret i Tromsø IL, samtidig som det er viktig med tett og god dialog med administrasjonen.

Utvalg barn og ungdom

Utvalg barn ungdom består av Ask Bjørklund, Øyvind Hansen, Trond-Are Bjørvold, Dagfinn Sætra, Børge Brunes, Astrid Strandbu (leder).

 Mandatet for arbeidet i utvalget er følgende:

"Utvalg barn og ungdom skal bestå av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Utvalget jobber utviklingsrettet med barne- og ungdomsfotballen i TIL (6-19 år). I samarbeid med Troms fotballkrets og administrasjonen i TIL skal utvalget jobbe målrettet mot å tilfredsstille NFF sine krav i etablering av TIL som kvalitetsklubb. Utvalget bistår i tillegg ansvarlig for breddeavdelingen i administrasjonen i enkeltsaker knyttet til lagene i TIL. "

Utvalg kvinner

Utvalg kvinner består av Tor Vadseth, Berit Kjeldsberg, Thorstein Erlingson, Anita Sletten (leder).

Mandatet for arbeidet i utvalg kvinner er følgende: Utvalg kvinner skal bestå av 3-5 medlemmer hvor minst en sitter i klubbstyret. Utvalget jobber målrettet og utviklingsorientert med jente/damefotball i Tromsø IL. Målet er et damelag på høyest mulig nivå.

Annonse fra Eliteserien: