Styre og utvalg

En presentasjon over hvem som sitter i de forskjellige styrene og utvalgene i klubben.

Annonse:

Tromsø IL- klubbstyret:
Stig Bjørklund – Styreleder
Astrid Strandbu – nestleder
Lars Espejord – styremedlem 
Morten Kræmer - styremedlem
Stine Akselsen – styremedlem
Shilan Ghadani - varamedlem

TIL Fotball AS:
Astrid Strandbu – styreleder
Stine Akselsen - styremedlem
Lars Espejord – styremedlem
Morten Kræmer - styremedlem
Shilan Ghadani – varamedlem                                                                                  Stig Bjørklund - observatør

UTVALG:

Styret i Tromsø IL har opprettet ulike utvalg for å sette ekstra fokus på kjerneområdene i klubben. Utvalgene rapporterer til styret i Tromsø IL, samtidig som det er viktig med tett og god dialog med administrasjonen.

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg jobber med toppsatsingen i TIL – herunder A-lag og Akademiet. Utvalget består av 3-6 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret og minst ett av medlemmene er ansatt i administrasjonen.

Utvalget består i dag av hovedtrener, assistenttrener, leder akademiet, daglig leder og to styremedlemmer.

Mandatet til utvalget er å jobbe strategisk og sportslig med toppsatsingen i TIL. I det ligger sikring av gode ansettelser i strategisk viktige stillinger samt oppfølging knyttet til:

•Struktur og organisasjon innenfor sport
•Kjøp og salg av spillere
•Gjennomføring av A-lags sesong med fokus på utvikling og resultater
•Akademi med fokus på TIL som «utviklingsklubb»

Utvalg samfunns- og verdiarbeid

Utvalg samfunns og verdiarbeid består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Samfunnskontakt i TIL møter på utvalgets møter. Utvalget består av Inger-Heidi Brindley Kjærvik, Clas Dale, Kjeld Nash, Astrid Strandbu (klubbstyret) og Geir Gabrielsen (leder for utvalget). Med nesten 1000 spillere og familier, alle tillitsvalgte, sponsorer og mange samarbeidsparter, er TIL en stor samfunnsaktør. TIL har høye ambisjoner når det gjelder klubbens samfunnsarbeid. Vi skal bidra både ut i våre omgivelser og stimulere verdiskaping internt i klubben, laget og individet. Mandatet til utvalget er å arbeide målrettet med å legge til rette for at flere kan delta og bidra i sunne aktiviteter og utviklende og trygge fellesskap. Utvalget skal arbeide for at TILs kjerneverdier Stolthet, Lagånd og Redelig spill, gis et innhold både på og utenfor banen. Utvalget fungerer som referansegruppe for samfunnsprosjektet «TIL for alle». Utvalget samarbeider med Utvalg barn og ungdom og rapporterer til klubbstyret.

Utvalget rekrutterer selv nye medlemmer, som godkjennes av styret.

 

Annonse fra Eliteserien: