IMG_0650_DxO

Bli TIL-medlem

Annonse:

Som medlem i Tromsø Idrettslag er du med på å fremme klubbens verdier:

  • Stolthet
  • Lagånd
  • Redelig spill

Slik blir du medlem 

Kontigentsatsene vedtas av årsmøtet i Tromsø IL i forbindelse med budsjettbehandling. Årsmøtet avvikles innen utgangen av mars måned.

Årlig medlemskontigent satt til kr 200,-.

Klikk her for å bli TIL-medlem

For å ha stemmerett på årsmøtet må man være fylt 15 år og hatt gyldig medlemskap i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, og for øvrig ha sitt forhold til klubben i orden. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt. Alle medlemmer som har stemmerett er valgbare til tillitsverv i klubben og som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Tillitsvalgt kan imidlertid ikke samtidig være arbeidstaker i klubben. Spiller/utøver med kontrakt og medlemskap i klubben kan derimot velges som representant til ting eller møte i overordnede organisasjonsledd.

Medlemmene har møterett og stemmerett på årsmøtet som normalt avholdes i mars. Årsmøtet velger styremedlemmer og vedtar regnskap og budsjett m.v.

Tromsø IL trenger flere medlemmer!

Klikk her for å bli TIL-medlem

Annonse fra Eliteserien: