Resertifisert som kvalitetsklubb

Tromsø IL er stolt over å være kvalitetsklubb. Nå er klubben resertifisert og klar til å gyve løs på videre klubbdrift.

Annonse:

I Troms Fotballkrets er det i dag 10 sertifiserte kvalitetsklubber. Som kvalitetsklubb får man en årlig oppfølging fra fotballkretsen. Hvert andre år er det et uformelt møte hvor klubb og krets prater om status for klubbdriften, erfaringer klubben har gjort som kvalitetsklubb og veien videre i klubbarbeidet. Hvert andre år må klubben også vise til å rapportere inn at de fortsatt innfrir de 19 kriteriene som en kvalitetsklubb skal innfri.

I slutten av 2020 fikk alle våre da 9 sertifiserte kvalitetsklubber en individuell tilbakemelding på hvordan de oppfylte hvert enkelt kvalitetsklubbkrav. I 2021 skulle alle 9 klubbene gjennomgå og rapportere inn at klubben fortsatt tilfredsstiller kravene – altså en resertifisering som Kvalitetsklubb.

Med korona som en effektiv stopper for utviklingsarbeid i klubbene og en hardt rammet breddeidrett, ble samtlige klubber forsinket i dette arbeidet. Men nå, desember 2022, re-sertifiseres den 8. kvalitetsklubben. Kun en klubb gjenstår, og de mangler kun noen små momenter før de også er ferdig.

Astrid Strandbu, nestleder i klubbstyret til Tromsø IL, sier følgende om klubbens resertifisering: "Tromsø IL er stolt og glad over å ha blitt resertifisert som kvalitetsklubb. Å være kvalitetsklubb fremover krever god samhandling mellom frivillige og administrasjonen, og vi takker alle våre frivillige som bidrar sterkt hver eneste dag".

Tromsø IL har som de 8 andre klubbene jobbet for å oppdatere sitt planverk, lage gode strukturer og rollebeskrivelser av ulike verv i klubben, og vil fortsette sin implementeringsjobb. Et godt og beskrivende sitat om kvalitetsklubb er:

«Kvalitetsklubb er et utviklingsverktøy som gjennom teori sikrer god praksis».

Da Tromsø IL i 2019 ble sertifisert som kvalitetsklubb, var det ei gruppe frivillige i TIL Yngres som dreiv kvalitetsklubbprosessen – som i de aller fleste av de andre kvalitetsklubbene. De fikk utviklet ei egen digital klubbhåndbok og sportsplan. Her ligger alle rollebeskrivelser, rutiner og informasjon man trenger for å ha et frivillig verv i klubben. 

«Dette arbeidet er svært viktig for oss. Rammene som Kvalitetsklubbarbeidet gir oss er viktig for våre trenere og lagledere i det daglige arbeidet med treninger og kamper, samtidig som vi må jobbe hardt for å få dette implementert godt nok i en stor klubb som vår.» Sier Øivind Hansen, leder i yngres avdeling i Tromsø IL.

 

Annonse fra Eliteserien: