Kathrine vil gi barn og unge i Tromsø best mulig vilkår for å drive fotballaktivitet

Kathrine Larsen er ny arrangement- og driftsansvarlig i Yngres avdeling.

Annonse:

Kathrine Larsen er ansatt som ny arrangement- og driftsansvarlig i Yngres avdeling. Hun ser fram til å legge til rette for barn og unge i Tromsø.

- Først og fremst er jeg veldig glad for å få muligheten til å bli en del av en av de største breddeavdelingen i landsdelen. Bredden er i mine øyne grobunnen for alt som skjer i fotballen og det å få mulighet til å legge til rette for at barn og unge i Tromsø skal få best mulig vilkår for å drive fotballaktivitet, sier Kathrine Larsen. 

Larsen kommer fra Leknes i Lofoten og har tidligere vært kursleder for fotballederkurs i Hålogaland. De siste årene har hun vært ansvarlig for Tine fotballskole på hjemplassen, samt vært i administrasjonen hos TIL2020.

- Jeg ønsker å være med å gjøre en forskjell sammen med klubben, alle spillerne våre, de fantastiske frivillige og alle foreldrene som stiller opp på dugnad for at alle barna «våre» kan gå hjem med et smil om munnen etter trening og kamp - for at de har hatt det morsomt og får gode opplevelser på arenaene våre. Grobunnen ligger i grasrota og få muligheten til at det kan blomstre på bånn, er noe jeg verdsetter høyt i fotballen og samfunnet for øvrig, avslutter Larsen. 

Kathrine vil hovedsaklig jobbe med arrangementsoppgaver knyttet til Yngres avdeling, både i Lerøyhallen og ellers. I tillegg vil hun jobbe med driftsoppgaver i Lerøyhallen og samfunnsrelaterte prosjekter.

- Vi er utrolig glad for å få Kathrine på plass hos oss i Yngres avdeling. Hun har allerede opparbeidet seg bred erfaring i fotballorganisasjonen, og vil komme inn å styrke oss i vårt arbeid veldig raskt, sier leder i yngres avdeling, Øivind Hansen.

Vi ønsker Kathrine velkommen til klubben - hun er i gang med jobben fra 1. april.

Annonse fra Eliteserien: