Innkalling til årsmøte i Tromsø IL

Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars kl. 18.00 på Romssa Arena, 2 etg.

Annonse:

Årsmøtet avholdes onsdag 13. mars kl. 18.00 på Romssa Arena, 2 etg.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 25. februar til [email protected]

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.til.no

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Tromsø ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på [email protected] eller på tlf.  971 73 000.

Velkommen til årsmøte!

Annonse fra Eliteserien: