Ikke glem dommeren

Mandag 17.juni var 15  engasjerte deltakere samlet til fagtema 3 i årets trenerutviklingsprogram. På agendaen: Dommerutvikling. Les hovedpunktene her.

Annonse:

Dommerutvikling i Fokus

Først ut på programmet var Magnus Johannessen, Kretsansvarlig (KA) for dommerne, som sammen med Trond Ivar Døvle, fagansvarlig dommerutvikler i Norges Fotballforbund (NFF), satte et positivt og humørfylt preg på dagen. Deres innlegg handlet om viktigheten av å støtte og oppmuntre dommere, spesielt de unge og uerfarne som ofte dømmer kamper med yngre lag.

Johannessen og Døvle fremhevet hvordan trenere kan bidra til dommernes utvikling gjennom en positiv holdning og oppmuntring. De understreket at, i likhet med spillerne som trenger mange treninger for å utvikle seg, trenger også dommerne tid og støtte for å forbedre sine ferdigheter. Det ble påpekt at dommere ofte har færre treningsmuligheter enn spillere, og derfor er det ekstra viktig at de får støtte fra trenere og andre involverte i fotballmiljøet.

Videre Bidragsytere

I tillegg til dommerutviklingen, fikk deltakerne også innsikt fra andre nøkkelpersoner i Troms Fotballkrets. Stine Gundersen, Espen Pedersen, Pål Kjetil Walle, og TIL sin egne Truls Jenssen.

En vellykket dag

Deltakerne fikk en innholdsrik dag med mye ny kunnskap og inspirasjon fra faglig sterke bidragsytere. Med et ulike temaer og erfarne foredragsholdere, ble det lagt til rette for god refleksjon og diskusjon. Dette er med på å styrke fotballmiljøet i Troms og gir et solid fundament for videre utvikling.

Trenerutviklingsprogrammet 2024 fortsetter å levere verdifulle læringsopplevelser, og Fagtema 3 på Romssa Arena er et godt eksempel på hvordan samarbeid og deling av kunnskap kan bidra til å løfte både trenere, spillere og dommere i regionen.

Annonse fra Eliteserien: