-1507-kopi

Husk årsmøtet

Onsdag 15. mars avholdes klubbens årsmøte. Her finner du årsberetning for 2022.

Annonse:

Årsmøtet avholdes onsdag 15. mars kl. 18.00 på Alfheim stadion, 2 etg.

Her finner du årsberetningen for 2022

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Tromsø ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på [email protected] eller på tlf.  971 73 000.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø IL  

Annonse fra Eliteserien: