Fra Proff i Nord til Pro TIL

Moderniseringen i Tromsø IL fortsetter. Sammen med aktørene i Proff i Nord har vi nå tatt tak i byens eneste eksklusive bedriftsnettverk. Proff i Nord blir til Pro TIL.

Annonse:

Klubbens strategi om å være en utviklingsklubb omfavner mer enn det som skjer på banen. Det handler vel så mye om å utvikle og stadig forbedre organisasjonen som står bak.  Dette for at det store laget skal kunne prestere best mulig sammen og skape stolte øyeblikk for Tromsøs og Nord-Norges befolkning. 

Klubben har siden 1991 hatt bedriftsnettverket "Proff i Nord" bestående av klubbens nærmeste samarbeidspartnere som har fått være med å påvirke klubbens retning. Nettverket har vært en sentral del av klubbens historie og essensielt i arbeidet med å profesjonalisere klubben, både på det administrativet planet og for å skape et solid sportslig fundament.

- I 1991 ble Proff i Nord skapt for å finansiere at spillerne kunne bli profesjonelle. Nettverkets viktighet har eksistert fram til nå, men det å være en utviklingsklubb skal ikke bare gjenspeile seg i A-laget. Vi utvikler alle deler av klubben. Både samarbeidspartnerne som er en del av nettverket og klubben selv innså at det var tid for å renovere nettverket, sier Øyvind Alapnes, daglig leder i TIL. 

Bakgrunnen for at PIN ble startet opp var nettopp å skape bedre rammevilkår for toppfotballdelen i klubben og legge grunnlaget for at klubben kunne ha et lag som var med å kjempe i toppen av norsk fotball. Nettverket har siden vært uvurderlig for klubben og det skal det fortsette å være også i fremtiden. Prinsippene vil bygge på det samme, bare i en ny drakt med nytt navn.

Workshop blant medlemmene

Klubben gjorde en undersøkelse blant medlemmene i nettverket som viste at dem ønsket endring og en ny retning. Sammen kjørte vi så en workshop med våre 25 medlemsbedrifter for å jobbe oss gjennom hva funksjonen og utbyttet av nettverket skal være.

Ut fra workshoppen ble det blant annet etablert en styringsgruppe der utvalgte medlemsbedrifter får en sentral rolle i det som skal skje fremover med nettverket. I tillegg ble det gjennom workshoppen gitt mandat til å utvikle en ny strategi og et nytt navn.

Styringsgruppen har gjort en fantastisk jobb og navnet mener jeg treffer midt i blinken på det vi er, og skal være.

— Wiggo Yttergård, kommersiell leder i TIL

- Jeg er veldig glad for det arbeidet som er blitt gjort av utvalget. Vi har fått rammene på plass for det som kommer til å bli det beste bedriftsnettverket å være i. Styringsgruppen har gjort en fantastisk jobb og navnet mener jeg treffer midt i blinken på det vi er, og skal være, sier Wiggo Yttergård, kommersiell leder i TIL.

Morten Tønder Albertsen, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge som har vært en del av styringsgruppen opplever at klubben er i god utvikling.

- Vi opplever at TIL er i god utvikling, både på og utenfor banen. Det jobbes godt på Alfheim om dagen. Videreutviklingen av bedriftsnettverket er enda et steg i riktig retning. For TIL er det helt avgjørende å være en attraktiv samarbeidspartner for næringslivet, sier Morten Tønder Albertsen, kommunikasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge.

Det "nye" bedriftsnettverket

Styringsgruppen har siden workshoppen jobbet aktivt og allerede nå er det nye navnet på plass. Nettverket omdøpes fra «Proff i nord» til «Pro TIL».

- 1.februar, med nettverket tilstede, offentliggjorde vi nytt navn og ny strategi. Fra nå av heter nettverket Pro TIL og har 3 fokusområder: nettverket, TIL og byen, sier Alapnes.

- Siden oppstarten i 1991 har «Proff i nord» vært viktig, både for TIL og for klubbens samarbeidspartnere. Etter 30 år er det imidlertid på tide å revitalisere bedriftsnettverket. Med nytt navn, og ikke minst nytt innhold, kan «Pro TIL» bidra til enda tettere samarbeid – både mellom TIL og partnerne, og oss bedriftene imellom, sier Albertsen.

Målet er at nettverket skal være så verdifullt at medlemmene opplever merverdi.

- TIL og samarbeidspartnerne som utgjør «Pro TIL» skal til en hvertid sørge for at nettverket er så verdifullt at medlemmene opplever at investeringen er mer enn god. Selskapene sitter på enormt mye kompetanse som kan deles i nettverket, aktørene skal stimuleres til å samarbeide med hverandre og noen ganger skal vi hente kunnskap utenfra. Nettverket skal drives av TIL og medlemmene selv, sier Alapnes.

Nettverket skal gi synergier til alle parter.

- Det ligger i nettverkets nye navn at medlemmene er pro TIL og skal støtte klubben på alle mulige måter. Økonomi, kunnskap, finne nye samarbeidspartnere blir sentralt, sier Alapnes.

Sosial bærekraft i fokus

Nettverket skal være dynamisk og en arena for å knytte kontakter, dele kunnskap og inspirere. I tillegg kommer nettverket også til å ta en mer aktiv rolle i klubbens arbeid med sosial bærekraft. 

Tromsø IL er den største engasjementsdriveren i Tromsø by og omegn. Klubbens viktigste bærekraftsbidrag er å sørge for at alle har det bra i byen, spesielt barn og unge.

— Øyvind Alapnes, daglig leder i TIL

- For vår egen satsing på sosial bærekraft så er Pro TIL en pangstart. Det at klubbens nettverk skal jobbe konkret opp mot å støtte klubbens viktigste sosiale prosjekt betyr veldig mye. Prosjektet får fra oppstart støtte og kompetanse fra nettverket, samtidig som nettverket får en snarvei inn i tiltakene vi setter i gang for å motvirke utenforskap, sier Yttergård.

Hovedsamarbeidspartneren stemmer i, og ser fram til å være en del av en reise som kan gi spennende ringvirkninger for Nord-Norge.

- For oss som hovedsamarbeidspartner er «Pro TIL» en fin arena for å både knytte kontakter, dele kunnskap og bli inspirert. Vi er også svært positive til at nettverket nå tar en aktiv rolle i TILs arbeid med sosial bærekraft. «Pro TIL» både kan og bør være noe mer enn en hyggelig møteplass. Vi håper mange flere har lyst til å være med på laget, sier Albertsen.

Klubbens daglige leder fortsetter.

- Tromsø IL er den største engasjementsdriveren i Tromsø by og omegn. Klubbens viktigste bærekraftsbidrag er å sørge for at alle har det bra i byen, spesielt barn og unge. Pro TIL skal delta aktivt inn i TIL sitt bærekraftsarbeid gjennom å engasjere seg i enkeltprosjekter og kunnskapsøkning, sier Alapnes.

Før Alapnes legger til.

- Jeg er utrolig glad for at vi nå lager en ny start for nettverket. Spesielt gledelig er det at aktørene selv tar del i hvordan det skal forvaltes. Det skaper et større eierskap og mer relevant innhold. Det blir en spennende fortsettelse fylt med muligheter, avslutter Alapnes.

Annonse fra Eliteserien: