DSC00065

Sportsvasking: VM i Qatar

Her finner du bakgrunnsstoff, rapporter og annen relevant informasjon fra Amnesty om sportsvasking i Qatar.

Forsiden / 3 /
Annonse:

I 2022 skal Qatar arrangere fotball-VM. Dette gir oss en gylden mulighet til å flytte fokuset fra sport og over til landets grove menneskerettighetsbrudd.

Du kan kreve at FIFA tar ansvar:

FIFA MÅ TA KAMPEN FOR MIGRANTARBEIDERNE

Signer aksjonen mot FIFA her

Problemet

For første gang i historien skal verdensmesterskapet i fotball for herrer arrangeres i Midtøsten.

Allerede ved tildelingen av VM i 2010 ble det stilt en rekke spørsmål om hvordan et land uten fotballstadioner, som i tillegg har et ekstremt varmt klima skulle kunne arrangere verdens største sportsarrangement.

Ny rapport: Negativ utvikling i Qatar

Våre etterforskere har gjort en ny analyse av Qatars fremgang når det gjelder ulike problemområder knyttet til menneskerettigheter før VM.

Rapporten viser at fremgangen har stagnert det siste året og gammel misbrukspraksis har dukket opp igjen.

Qatar har gjenopplivet de verste elementene i Kafala-systemet og undergravd noen av de nylige reformene.

Les hele Reality Check-rapporten fra Amnesty her

Migrantarbeidere diskrimineres

Qatar er et land der ca. 90% av befolkningen på 2.6 millioner er migrantarbeidere uten statsborgerskap. Migrantarbeiderne som blant annet kommer fra Bangladesh, Filippinene, India og Nepal bygger nå stadioner, t-baner, veier og annen infrastruktur. De jobber som taxi-sjåfører, sikkerhetsvakter og bemanner servicebransjen. Amnesty International har avslørt at deres menneskerettigheter, særskilt i arbeidslivet, brytes systematisk.

Det er disse arbeiderne som gjør VM i Qatar til en mulighet. Likevel blir de utnyttet på det groveste i et land hvor myndighetene har satt menneskerettighetene nederst på listen over prioriteringer i forberedelsene til mesterskapet.

Selve tidspunktet for VM er flyttet og avholdes om vinteren fordi det ikke er forsvarlig å spille fotball i varmen der arbeidere er tvunget til å jobbe lange dager i ekstrem varme.

Les mer her

Hva er sportsvasking?

  • Sportsvasking skjer når stater arrangerer eller sponser store idrettsarrangementer, klubber eller organisasjoner for å avlede oppmerksomheten vekk fra menneskerettighetsbrudd som staten kritiseres for.

  • Når vi referer til sportsvasking, snakker vi egentlig om en PR-kampanje som brukes til å styrke sin anseelse internasjonalt.

Kafala-systemet: Rammer arbeidsrettigheter

Qatar opererer med et system utbredt i regionen kalt «Kafala-systemet». Det bygger på en sponsorordning hvor migrantarbeidere har vært bundet til sin arbeidsgiver, og ikke har kunnet bevege seg fritt eller bytte jobb, hatt uverdige boforhold og blitt nektet lønn.

Kafala-systemet er ikke i tråd med internasjonale menneskerettigheter, som Qatar er forpliktet til å respektere.

Internasjonalt press har gitt noen resultater, spesielt i form av juridiske reformer:

  • Qatar signerte i 2017 en avtale med den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) hvor de lovet å harmonisere lokal lov og praksis med internasjonale standarder.
  • Qatar har så vedtatt lover som i teorien vil sikre muligheten til å skifte jobb eller forlate landet uten arbeidsgivers godkjennelse, klagemekanismer for migrantarbeidere som føler de blir utnyttet, et fond for utbetaling av ubetalte lønninger, minstelønnsstandarder, mm.

Dessverre er det langt mellom liv og lære, og reformene har fortsatt til gode å gagne det store flertallet av migrantarbeidere på en tilstrekkelig effektiv måte.

In the prime of their lives-rapporten

Hva må skje?

Før VM sparkes i gang i november 2022 må alle migrantarbeidere i Qatar være beskyttet mot overgrep og utnyttelse.

Qatar må sørge for at de juridiske reformene blir implementert og etterlevd slik at arbeiderne kan få innfridd disse rettighetene i praksis, og at de får utbetalt full lønn, kan organisere seg, har rettssikkerheten ivaretatt og står fritt til å avslutte arbeidsforholdet uten tillatelse fra arbeidsgiver.

FIFA må ta menneskerettighetene på alvor.

De har et ekstra stort ansvar der menneskerettighetsbruddene kan knyttes direkte til VM-prosjekter. Det betyr å sikre at det finnes mekanismer for å etterforske overgrep som skjer i prosjekter knyttet til VM, at arbeidsgivere som utnytter eller begår overgrep sanksjoneres og at ofrene får oppreisning.

FIFA må stå opp for arbeideres rettigheter, inkludert de som jobber i servicesektoren som er med på å levere en opplevelse for spillere og fans under VM.

Les mer om sportsvasking på Amnesty sine sider

MENNESKERETTIGHETER

  • Slik brytes menneskerettighetene:

  • I følge ILGA kriminaliseres LHBT-personer for sin seksualitet og identitet. I følge loven kan samtykkende seksuell omgang mellom menn over seksten år straffes med inntil syv års fengsel.

  • Qatar har begrenset ytringsfriheten i landet, både i lov og i praksis. Kvinner opplever å bli diskriminering både i lov og praksis. Landet har også dødsstraff.

  • I 2013 var Qatar et av landene i Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen som vurderte å forby homofile, lesbiske, bifile og transpersoner fra å jobbe i regionen. Qatar droppet forslaget etter betydelig internasjonal kritikk. Det er blitt antydet at dette kan skyldes frykt for at et slikt forbud ville kunne føre til boikott av VM i fotball 2022.

Annonse fra Eliteserien: