Hvordan jobber NFF nå?

VM i 2022 avholdes i Qatar. Tildelingen ble besluttet i 2010 av FIFAs daværende eksekutivkomite, og siden har det vært debatt både i norske og internasjonale medier.

Forsiden / 3 /
Annonse:

Norges Fotballforbund stemte ikke for tildelingen, og NFF har i flere år engasjert seg sammen med nordiske fotballforbund og fagbevegelser for at gjestearbeiderne får bedre forhold.

Rapporter har avdekket brudd på menneskerettigheter og kritikkverdige forhold for migrantarbeidere i vertslandet. Forholdene i Qatar har engasjert hele Fotball-Norge, og vinteren og våren 2021 fikk vi en viktig debatt om hvordan fotballen skal styrke sitt internasjonale samfunnsansvar.

Søndag 20. juni ble det avholdt et ekstraordinært fotballting, der det ble drøftet hvilke virkemidler som er best egnet for å fremme menneskerettighetene og bedre migrantarbeidernes arbeidsmiljø i Qatar.

Det ekstraordinære forbundstinget vedtok at Norge ikke skal boikotte Qatar-VM, men heller slutte seg til Qatar-utvalgets 26 tiltak

Les mer om hvordan NFF jobber nå her

Amnesty International og andre har avdekket brudd på menneskerettigheter og kritikkverdige forhold for migrantarbeidere i vertslandet. Forholdene i Qatar har engasjert hele FotballNorge, og gjennom hele 2021 har vi hatt en viktig debatt om hvordan fotballen skal styrke sitt internasjonale samfunnsansvar. 

Les f.eks. følgende rapporter fra Amnesty International

Annonse fra Eliteserien: