Styrer

En presentasjon over hvem som sitter i de forskjellige styrene i klubben.

Tromsø IL- klubbstyret:

Følgende ble valgt inn på årsmøtet 9. mars 2016:
Helge Kræmer – Styreleder
Stig Bjørklund – nestleder
Miika Koppinen – styremedlem (sportslig representant)
Dagfinn Sætra – styremedlem
Berit Kjeldberg – styremedlem
Bente Ødegaard – styremedlem
Frode Rinnan – styremedlem
Tove Kronstad Sundstrøm – styremedlem
Susanne Olsen - varamedlem

TIL Fotball AS:
Per Aronsen – styreleder
Helge Kræmer – styremedlem
Erik Ringberg – styremedlem
Merete Kristiansen – styremedlem
Kristian Høydal – styremedlem
Berit Kjeldsberg – styremedlem

TIL Holdning AS:
Per Aronsen – styreleder
Helge Kræmer – styremedlem
Erik Ringberg – styremedlem
Merete Kristiansen – styremedlem
Kristian Høydal – styremedlem

Annonse: