Utvalg samfunns- og verdiarbeid

Utvalg samfunns- og verdiarbeid består av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Samfunnskontakt i TIL møter på utvalgets møter. Utvalget består av Inger Heidi Kjærvik, Clas Dale, Kjeld Nash, Astrid Strandbu (styrets representant) og Geir Gabrielsen (leder).

Annonse:

Med nesten 1000 spillere og familier, alle tillitsvalgte, sponsorer og mange samarbeidsparter, er TIL er en stor samfunnsaktør. TIL har høye ambisjoner når det gjelder klubbens samfunnsansvar. TIL skal bidra både ut i våre omgivelser og stimulere til verdiskaping internt i klubben, laget og individet.

Utvalgets mandat, er å arbeide målrettet med å legge til rette for at flere kan delta og være bidragsytere i sunne aktiviteter og være en del av utviklende og trygge fellesskap. Utvalget skal arbeide for at TILs kjerneverdier, Stolthet, Lagånd og Redelig spill, gis et innhold både på og utenfor banen.

Utvalget fungerer som referansegruppe for «TIL for alle». Utvalget samarbeider med Utvalg barn og ungdom og rapporterer til Klubbstyret.

Annonse fra Eliteserien: