Tromsø Fengsel og Kriminalomsorgen

Tromsø IL og Kriminalomsorgen har hatt et godt samarbeid over mange år. Det gjelder både arbeidstrening, samfunnstjeneste og aktivitet.

Annonse:

Gjennom flere års samarabeid med fengslet, har flere innsatte hatt mulighet til å jobbe på Alfheim som en del av deres soning. Det gjelder også de som er på samfunnsstraff. Erfaringen rundt denne ordningen er veldig bra og de gjør en strålende jobb på Alfheim. 

Vi har som mål om å ha med noen spillere fra TILs A-lag inne i fengslet og spille fotball eller volleyball med de innsatte en gang i måneden. Dette er foreløpig satt på pause på grunn av korona-pandemien. 

Det er også ei målsetting om å ha aktivitet inne på åpen soning. Da enten grilling, fotball, bowling og lignende. Forhåpentligvis kan dette bli noe av i 2021.

Det har også vært tradisjon for at når det er større dugnader som skal gjennomføres på Alfheim, har fengslet ofte stilt opp med arbeidskraft. 

For Tromsø IL er det veldig verdifult å kunne samarbeide så tett med fengslet og Kriminalomsorgen. 

 

Annonse fra Eliteserien: