Idrettsaktivitet på Åsgård

I 2020 inngikk TIL og Åsgård psykiatriske sykehus en samarbeidsavtale, som forplikter TIL å holde fotballaktivitet to ganger i måneden i deres egen gymsal.

Annonse:

Det er våre A-lagsspillere som står for denne aktiviteten. Det er 8 spillere som har denne oppgaven og hver gang er det to spillere som har treningen. 

Selv om det for det meste er planlagt fotballaktivitet, så vil det også legges opp til ulike idrettsaktiviteter på disse treningene. Målsettingen er å ha det gøy og oppleve mestring. 

Denne aktiviteten kom så vidt igang i 2020 før samfunnet ble rammet av korona-pandemien. Derfor har det vært et langt opphold, men vi ønsker å komme igang igjen så raskt det lar seg gjøre. 

Annonse fra Eliteserien: