Fysisk aktivitet i skolen

Et samarbeid mellom TIL, Sommerlyst ungdomsskole, Prestvannet barneskole og Universitetet i Tromsø.

Annonse:

Fysisk aktivitet i skolen er en planlagt aktivitet med oppstart i januar 2021. Elever ved Sommerlyst ungdomskole skal organisere fysisk aktivitet for 5.-7. trinn på Prestvannet skole. Ved hjelp av studenter fra UIT, skal ungdomsskoleelevene planlegge og gjennomføre en time uteaktivitet for barneskoleelevene. Dette gjøres to ganger per uke. 

Målsettingen er tredelt:

-Elevene på Sommerlyst får trening og erfaring innen idrettsledelse. 

-Elevene på Prestvannet får fysisk aktivitet i skoletiden. 

-Studentene ved UIT får praksiserfaring som er relevant for deres studieløp. 

TIL vil være med å fasilitere aktiviteten og stille med ressurser der det er behov. 

Målsettingen er å utvide dette tilbudet til å gjelde flere skoler i Tromsø fra høsten 2021. 

Annonse fra Eliteserien: