Samfunnsengasjement

TIL er på stede på flere arenaer enn på Alfheim. Klubben har opptatt av å ha et sterkt samfunnsengasjement.

Annonse:

Fotballskoler:

1) Bakehuset fotballskole: Arrangeres to ganger i året på steder hvor Bakehuset holder til. Det er på Finnsnes og Vadsø. Gutter og jenter i alderen 6-12 år.

2) Nordlys keeperskole: Arrangeres i samarbeid med Nordlys to ganger i året på Alfheim. Arrangeres også ut i distriktene i Troms, Finnmark og Hålogaland via SNN-akademiet. Gutter og jenter i alderen 10-19 år.

3) Proff i Nord fotballskole: Dette er en skole for barn til ansatte i bedriftene som er medlem av Proff i Nord. Gutter og jenter i alderen 6-12 år

4) TINE fotballskole: Arrangeres i august før skolestart i Tromsø. Gutter og jenter i alderen 6-14 år.

5) TIL-skolen Telenor Xtra: Arrangeres over flere dager i uka i forskjellige perioder av året. Elever i 4., 5., 6. og 7. klasse, både jenter og gutter.

6) Sommerskolen: Klubben arrangerer en fotballskole i slutten av juli.

7) Mydland fotballskole. Dette er en fotballskole av jenter for jenter i alderen 6-15 år.


Fotballturneringer:

1) PIN-turnering: En turnering for ansatte i bedriftene som er medlem av Proff i Nord.

2) SNN-spill 2v1: Diverse fotballturneringer i Troms, Finnmark og Hålogaland som spilles i en liten fotballbinge. I 2015 var vi i Alta, Bardufoss, Sortland og Finnsnes. For gutter og jenter i alderen 6-14 år.


Skoleprosjekt:

Klasseball: To spillerne fra TIL A-stall er på besøk hos 5. klassene i Tromsø kommune to ganger i året. Første gang med foredrag og andre gangen har de gymtime.


Foredrag:

Trenere og ledere holder diverse foredrag i løpet av sesong for klubber, lag, næringsliv og andre.


Spillerutvikling/kunnskapsutveksling:

1)TIL stiller opp for klubber i Troms, Finnmark og Hålogaland som ønsker hjelp med tanke på spillerutvikling i alderen 6-19 år. Dette kan skje via forespørsel fra klubb eller utviklingsseminar.

2) SNN-akademiet stiller opp på flere steder i de tre kretsene (ni steder i 2015) og driver med spillerutvikling. I tillegg holdes det også et seminar i etterkant av treningen for å dele kunnskapserfaringene som TIL sitter inne med.

Annonse fra Eliteserien: