Vel gjennomført Trenerutviklingsprogram 2020

Tromsø IL, Troms Fotballkrets og Sparebanken Nord-Norge har denne høsten arrangert trenerutviklingsprogram for motiverte og lærevillige trenere. Totalt 18 trenere gjennomførte kurset.

Annonse:

Trenerutviklingsprogram ble i år lansert for første gang og var et initiativ fra Trenerløftet i Troms og TIL-akademiet. Akademiet i Tromsø IL, er en avdeling med et stort fagmiljø som jobber med utvikling av spillere. Da ideen om et trenerutviklingsprogram kom på bordet, var målsettingen å gi faglig påfyll, inspirasjon og kompetanseoverføring til lokale trenere. En annen viktig del av kurset, var å gi deltakerne et innblikk i spillerutvikling i en toppklubb. 

Truls Jenssen, som sammen med Espen Pedersen var leder for Trenerutviklingsprogram 2020, er fornøyd med gjennomføringen av kurset.

-Det har vært veldig spennende å prøve dette konseptet, som er det første av sitt slag i Tromsø. Det har også vært gjort i andre klubber, eksempelvis Brann og Vålerenga. Etter å ha lest gjennom evalueringen fra deltakerne, er vi veldig motivert for å gå i gang med Trenerutviklingsprogram i 2021 også, sier Jenssen. 

Ni ulike fagtemaer

Årets Trenerutviklingsprogram hadde ni ulike fagtemaer. Dette var keeperrollen, fysisk trening og skadeforebygging, treningsplanlegging, videoanalyse, kvalitetsklubbkonseptet til NFF, observasjon av TIL-akademiet, gjennomgang av TIL-akademiet, trenererfaring og en avsluttende del der blant annet Sigurd Rushfeldt og TIL-trener Gaute Helstrup hadde hver sine faglige innlegg. 

Message_1598978482867
Truls Hallen hadde et lærerikt innlegg om fysisk trening og skadeforebygging.

På niende, og siste kurskveld, fylte deltakerne ut et evalueringsskjema. Tilbakemelidngene ga svar på hva som fungerte bra og hva som kan gjøres annerledes til neste år. 

-Gjennom egne og deltakernes vurderinger og tilbakemeldinger, skal vi sørge for at kurset tar ytterligere steg til neste år. Det som er veldig motiverende for oss, er at evalueringen viser at deltakerne er gjennomgående fornøyde med kurset. Da har vi truffet bra med konseptet, sier Jenssen. 

Trepartssamarbeid

Truls Jenssen trekker frem det gode samarbeidet mellom ulike aktører som den viktigste årsaken til at Trenerutvklingsprogram 2020 ble en suksess. 

-TIL, Trenerløftet i Troms og Sparebanken Nord-Norge samarbeider veldig godt i mange sammenhenger og dette kurset er bare nok et bevis på det. Det er et trepartsamarbeid som fungerer, sier Jenssen. 

Han trekker også frem deltakerne og de som bidro til det faglige innholdet i kurset. 

-Deltakerne var engasjerte og aktive alle ni kurskveldene. De viste en interesse for faget som er motiverende for oss som er arrangører. I tillegg må jeg trekke frem trenerne på TIL-akademiet. Absolutt alle derifra var involverte, avslutter Jenssen. 

 

Kursdeltakerne

Følgende trenere gjennomførte Trenerutviklingsprogram 2020:

 • Geir Åge Johansen, Hamna IL
 • Jim-Cato Johnsen, Reinen IL
 • Line Yttervik Jenssen, IF Skarp
 • Tor Jessen, Reinen IL
 • Ørjan Høili, Ramfjord UIL
 • Tor-Egil Nilsen, Reinen IL
 • Frode T. Nilsen, Blåmann IL
 • Tomas Norager Haugan, IF Fløya
 • Tommy Hauge Blomstrand, Øvre Salangen
 • Kent Roger Johansen, Kvaløya Sportsklubb
 • Håvard Fjellvang, IF Skarp
 • Henning Nilsen, TIL
 • Åke Hagerupsen, Kvaløya Sportsklubb
 • Emilia Berglund, Blåmann IL
 • Ken Ove Dønland, IF Skarp
 • Mats Johansen, IF Skarp
 • Daniel Myklebust, TIL
 • Kai Ante Hætta, Reinen IL

Trenerutviklingsprogram 2020 kvalifiserer som etterutdanning for å opprettholde UEFA B-lisens. 

Annonse fra Eliteserien: