Tusen takk for bidraget, Odd Viggo!

Tromsø IL har mistet en stor klubbmann og bidragsyter over mange år. Odd Viggo Wilhelmsen var TIL-mann på sin hals og betydde mye for oss. Thor-Roar Olsen, nær venn og medlem av TILs seniorklubb, har skrevet dette flotte minneordet.

Annonse:

SENIORKLUBBEN OG TIL HAR MISTET EN AV SINE STØRSTE TIL-HENGERE.

Seniorklubben i TIL fikk sist torsdag den triste melding at Odd Viggo var død, i en alder av «bare» 74 år.

Han fikk en alvorlig kreftdiagnose i november i fjor, som dessverre utviklet seg veldig raskt.

Odd Viggo var allerede fra 60-70-tallet en av de ivrigste TIL-fan og tilbragte utallige timer på og rundt Valhall og senere Alfheim.

På 90-tallet ble han medlem av den nystartede Seniorklubben fra første dag, og var de siste årene aktiv styremedlem. Klubben har medlemsmøter første mandag i hver måned og vi kan telle på en hånd de få møter han ikke har deltatt på.

Når noe skulle gjøres for å bidra til TIL’s virksomhet var han alltid blant de første som stilte opp. Det være seg hjelp til salg av sesongkort, rydding på og rundt stadion eller maling av bygningsmassen. Han stilte store krav til seg selv og han forlangte også helhjertet innsats av de andre som bidro.

Han fulgte TIL i alle sammenhenger, fra lokalt divisjonsspill til senere Eliteseriespill. De nedturer som av og til kom, rokket ikke med hans ønske om å bidra til opptur.

Alltid ivrig og klar til innsats for klubben i sitt hjerte.

For oss andre var han et forbilde i så måte og det sier seg selv at vi nå sørger over det triste utfallet av hans sykdom fikk.

Tromsø IL takker Odd Viggo Wilhelmsen for hans enorme bidrag for klubben over mange år.

Vi er evig takknemlig! 

Minneord er skrevet av Thor-Roar Olsen, på vegne av Seniorklubben og hele Tromsø IL. 

 

Annonse fra Eliteserien: