Samarbeider med Flovik og Alta

I forrige uke ble det klart at Bård Flovik blir trener for Alta IF. Som kjent fratrådte Bård som hovedtrener i TIL sommeren 2017, men det har hele veien vært et tydelig ønske fra både TIL og Flovik om et videre samarbeid.

Et samarbeid mellom klubbene kan skape synergier begge veier, og bidra til utviklingen av nordnorske fotballspillere.

- Vi synes det er viktig å bevare en god relasjon til Bård, selv om han sluttet som trener i TIL og nå er hovedtrener for Alta. TIL ser også stor verdi av at Bård nå er trener for den fremste klubben i Finnmark, noe som er viktig både når det gjelder rekruttering av fremtidige nordnorske spillere, samt det faktum at mange av våre mest trofaste supportere kommer fra Finnmark, sier sportssjef Svein-Morten Johansen

- Jeg er glad i nordnorsk fotball, både i toppen og nivået bak toppen, og ønsker å bidra til og utvikle den videre. Det er naturlig å knytte et slikt samarbeid opp mot sluttavtalen jeg hadde med TIL i fjor hvor det lå en intensjon om å benytte mitt nettverk og min kompetanse både nasjonalt og internasjonalt, sier påtroppende Alta IF trener Bård Flovik

Utveksle informasjon og styrke samarbeidet

TIL og Alta IF ønsker å se på ulike områder for å styrke samarbeidet.

- Samarbeidet vil være at vi har kontakt og utveksler informasjon, og det kan også være at Bård kan løse oppgaver rundt å kartlegge spillere både i Finnmark og ellers i Norge. Bårds bakgrunn i norsk fotball har gitt han en god oversikt over generasjoner av norske spillere som har vært innom aldersbestemte landslag, sier Johansen

Annonse:

- Jeg tror det er bra for både Alta IF og Tromsø IL som er et av flaggskipene i Nord-Norge å samarbeide tettere og utveksle kompetanse seg i mellom, som igjen kan bidra til å heve den nordnorske fotballen, sier Flovik

- Det er også aktuelt å låne ut unge TIL-spillere som trenger kamperfaring, og som vil passe inn i Alta IF. På den måten vil også samarbeidet mellom klubbene styrkes, sier Johansen

Annonse fra Eliteserien: