- Stolt over klubben

Det er en krevende tid for samfunnet, Norge og verden. Daglig leder Kristian Høydal har gjort seg noen tanker og refleksjoner rundt situasjonen.

Annonse:

Hvordan har du det om dagen?

Det går bra med meg, men det er ikke til å legge skjul på at det er en utfordrende tid for alle som er involvert, og glad, i TIL. Ser vi det i et større bilde er det en svært krevende tid for alle i Tromsø og i hele Norge.

Vi står midt i Corona-pandemien. Når tror du vi kan se for oss en oppstart for fotballen som kontaktsport?

Det går prosesser fra sentralt hold. Fotballen, med NTF i spissen, arbeider med et konsept som skal muliggjøre kontaktfotball, i første omgang på treningsfeltet. Videre er det et håp om seriestart omkring 1. juli. 

Slik jeg ser det er det en viss avstand mellom det å designe et konsept for gjennomføring av kamper (i første omgang uten publikum) og å faktisk gjennomføre det. Vi følger med og lytter til det som blir sagt fra sentrale myndigheter, så er vi alle klare til å brette opp ermene når det smeller i gang.

Vi føler det fortsatt er mye usikkerhet knyttet til situasjonen. Vi vet ikke når vi starter opp og hvordan vi starter opp. I tillegg har vi selvsagt det økonomiske perspektivet der vi ikke vet når vi får inntekter og hvilke økonomiske konsekvenser som vil oppstå i farvannet av situasjonen.

Kultur og idrettsarrangementer over 500 publikummere er forbudt fram til 1. september. Torsdag denne uken får vi mer informasjon fra Kultur- og likestillingsminister Abid Raja der han skal legge fram en ny vurdering på arrangementer under 500 publikummere.

I situasjonen vi er inne i kommer det ny informasjon og tiltak løpende, slik vil det nok også bli fremover. Det kommer en ny variabel inn i bildet nå som barnehagene og skolene har åpnet igjen (1-4. trinn i første omgang). Utslagene det gir på statistikken vil danne grunnlag for videre åpning av samfunnet eller at vi må ta et steg tilbake. Jeg oppfatter det slik at det åpnes mer og mer opp og at både vi i TIL og norsk fotball generelt har tro på, og er positiv til, å få gjennomført full serie i dette kalenderåret. Om det blir med eller uten publikum gjenstår å se.

Hvilke økonomiske konsekvenser har det for klubben at vi ikke kan avvikle fotballkamper og ha normal drift?

Inntektene til klubben er i stor grad linket opp mot a-laget sin gjennomføring av seriespill og forskjellige elementer tilknyttet det. Så lenge vi ikke kan spille kamper har vi et veldig begrenset produkt å levere. Slik status er i dag har vi ingen inntekter, det er ingen som tegner nye samarbeidsavtaler, det kjøpes ikke sesongkort og det er ingen som går på kamp.

Det betyr at inntektssiden for dette kalenderåret er uklart per i dag. Vi både håper og tror at det kommer inntekter, eksempelvis har vi en god del millioner i inntekt som vi får sentralt fra NTF som er vår del av mediepotten. Disse inntektene er det knyttet stor grad av usikkerhet rundt slik klimaet er nå. 

Det vi har valgt å gjøre i klubben er å ha så lav aktivitet som mulig omkring det som driver kostnader. Det betyr at vi har permittert og stengt av aktivitet så mye det lar seg gjøre, så tenker vi at disse tiltakene øker sjansene for at vi kommer oss gjennom en svært krevende periode.

Vi registrerer at det er noen klubber som gjør det på en annen måte, det kan ha med hvilket syn de respektive klubbene har på ting og hvilken økonomisk situasjon de stod i før dette startet. 

Vi som klubb kommer til å sta han av. Det handler om å være fornuftig og sikker på hvordan ting ser ut når vi etterhvert får våre ansatte tilbake fra permisjon igjen.

Kan du si noe om status rundt permitteringer i klubben?

Alle spillerne våre som ikke har lønn under 0,75G er 100 % permittert. Trenerne rundt a-laget er 75 % permittert og det henger sammen med administrative oppgaver, oppfølging av spillerne som ikke er permittert og dersom permitterte spillere selv spør om treningsplaner og tips. Trenerne våre i akademiet er 100 % permittert (noen av trenerne våre er helt eller delvis ansatt i NTG som foreløpig ikke har permittert noen). I administrasjonen er veldig mange helt permittert, mens noen er inne i 25% stilling og 50% stilling. For eksempel er jeg selv 40% permittert, noe som betyr at jeg er inne i 60% stilling.

Er det noe nytt å melde i trenerjakten?

Vi prates hver eneste dag i gruppen som består av Lars Espejord, Tore Rismo og meg. Samtidig er det viktig å poengtere at det er Lars Espejord som vil uttale seg eksternt på vegne av klubben i denne prosessen. 

Det jeg kan si er at vi sammen er godt i gang med prosessen og har i stor grad utarbeidet en kravspesifikasjon som vår nye trener må kunne tilfredsstille for å være aktuell som trener i TIL. Vi har en shortlist med gode kandidater som vi etterhvert skal begynne å prate med.

Kan du si noe mer om kravspesifikasjonen?

Som Lars Espejord tidligere har uttalt er det to ufravikelige egenskaper vår nye hovedtrener skal ha. Den første er at kandidaten må ha tung fotballfaglig kompetanse og evnen til å formidle dette videre til spillergruppen. Den andre er at kandidaten må ha gode lederegenskaper og være en dyktig leder. Disse to kriteriene må hukes av. 

Videre vil det i kravspesifikasjonen være mange detaljer som kandidaten bør ha med hensyn på menneskelige egenskaper, fotballrelaterte egenskaper og erfaringer kandidaten har opparbeidet seg som fotballtrener. Det vil ikke være mulig å huke av på alle punktene, men i en slik prosess er det viktig å velge den kandidaten som er nærmest det vi mener at klubben trenger fremover.

Hvordan opplever du humøret og stemningen innad i klubben?

Jeg er utrolig imponert og stolt over hvordan klubben som helhet har respondert i en vanskelig periode. A-laget trener mer eller mindre hver dag på frivillig basis, det er mange aktiviteter og prosesser i klubben som holdes i gang, og ikke minst - det er ingen som sutrer og klager. Det er ingen som er ute i media og sier at vi burde gjøre ting sånn eller sånn. Jeg er utrolig stolt over våre ansatte. 

På den andre siden så skjønner jeg situasjonen og jeg har også fått innspill fra ansatte som synes at dette er vanskelig både med hensyn på hva framtiden bringer og at det er en annen økonomisk hverdag for alle som er ansatt.

På den ene siden er det tommel opp til oss som klubb, og på den andre siden så må vi ta med oss at det kjennes på kroppen for alle og enhver at det er en vanskelig tid. Da blir det litt flåsete å si at alt er bra, for det er det ikke.

Det har gått åtte dager siden klubben ble enig med Simo Valakari om å avslutte arbeidsforholdet, midt i en allerede vanskelig tid med corona. Hvordan har den prosessen vært?

Det er styret som har kjørt den prosessen. I Tromsø Idrettslag så er det styret som ansetter og avsetter både daglig leder og hovedtrener. Jeg har vært involvert i prosessen - ikke i alt - men jeg har selvsagt blitt orientert og bidratt ved behov underveis. Utover det, med basis i kjørereglene vi har mellom meg og styret samt den avtalen som er inngått mellom Simo og klubben så er det vanskelig for meg å utdype noe mer.

Har det vært en vanskelig prosess?

Slike prosesser, uansett om det handler om fotball eller annen virksomhet, så handler det om mennesker og det er tunge problemstillinger som man må jobbe med. Det som har vært viktig i denne prosessen er å gjøre det vi tror er det beste for klubben.

Jeg tror vi vil se deler av Simo sitt bidrag over nesten tre år både på banen, på akademiet og på a-laget i tiden fremover. Han har jobbet hardt og stått støtt i stormene for å ta klubben videre.  Det er derfor naturlig for meg å takke han for den jobben han har gjort for klubben, og vi ønsker han lykke til videre. 

Er det noe vi har glemt?

Det snør akkurat nå, men snart er forhåpentligvis gresset grønt. Slik må vi også tenke om fotball og klubben vår TIL. Det kommer noe bra etter det her, i mellomtiden må vi være positiv og fortsette å være ansvarsfull og følge de retningslinjene og reglene som kommer fra helsemyndighetene. Det blir enda viktigere når samfunnet etterhvert åpnes enda mer opp, avslutter daglig leder Kristian Høydal.

Annonse fra Obos-ligaen: