Status Lerøyhallen

Lerøyhallen er nå virkelig på oppløpssiden. Selv om Korona-krisen er særdeles utfordrende for hele samfunnet, ser det ut til at selve hallen vil stå klar til normert tid. Utfordringen er at monteringen av kunstgresset blir forsinket.

Annonse:

Totalentrepenør Bjørn Bygg er i innspurten med Lerøyhallen og sammen med sine underlevrandører gjennomfører de nå en rekke smittevernstiltak, som for eksempel hyppigere renhold, styrket fokus på håndvask, god avstand i spisepauser og oppmerksomhet omkring symptomer. Siden noen ble sendt hjem tdilig i forrige uke med symptomer og noen er hjemme med barn, er kapasiteten redusert med omkring en fjerdedel. 

Prosjektleder Frode Rinnan, sier at også Lerøyhallen påvirkes av Korona-viruset, men han er likevel optimistisk. 

-Med forbehold om det som skjer nå fremover, så vil det meste av innvendige arbeidet være ferdig til påske. Dette er omtrent i samsvar med fremdriftsplanen for prosjektet. Deretter gjenstår såkalt innregulering av de tekniske anleggene (varme, ventilasjon med mer), skilting og møblering. Akkurat nå ventes det også på de siste delene til vant for cageballhallen, da transport fra utlandet er blitt noe mer uoversiktlig enn før epidemien. Det utvendige arbeidet fortsetter etter påske, mens planering og tilsåing etc. nødvendigvis må skje til sommeren, sier Rinnan.

Selv om Korona-viruset ikke påvirker ferdigstillelsen av selve bygget, er montering av kunstgresset forsinket.

-Kunstgresset er den største utfordrigen, både til fotballhallen og til cageballhallen, der vi har en egen entreprenør uten medarbeidere i nord. Selv om alt av materiell har kommet, så er det på grunn av karantenebestemmelsene per i dag ingen som kan legge kunstgresset og dermed blir det heller ikke ferdig i neste uke slik planen har vært. Når dette kan skje vil jo avhenge av samfunnet rundt oss og de restriksjonene som til enhver tid gjelder. Så snart det blir mulig å legge ut kunstgresset så vil dette bli prioritert, slik at hallen kan tas i bruk, sier Rinnan. 

Som overalt ellers i samfunnet, så vil dagens situasjon påvirke Lerøyhallen økonomisk. 

 -Med en prosjektkostnad på 100 MNOK inkludert mva, så er kapitalkostnadene ganske høye, særlig i påvente av utbetaling av spillemidler og mva-refusjon. Siden hallen ikke leies ut så lenge den ikke kan brukes uten kunstgress, så blir inntektene lavere enn budsjettert. Hvor mye dette vil utgjøre og hvordan dette skal løses, er det for tidlig å si noe sikkert om. Dette gjelder jo for veldig mange klubber rundt omkring og er et tema som også idrettsforbundet, fotballforbundet og kommunene nå arbeider med å finne løsninger på, avslutter Frode Rinnan. 

Det som er helt sikkert, er at Lerøyhallen kommer til å bli tatt i bruk så snart det lar seg gjøre. 

Om noen ønsker å bidra til spleisen for Lerøyhallen, så er vi utrolig takknemlig for det! Dette kan enkelt gjøres ved å gå inn på https://www.spleis.no/project/71760 og legge inn ønsket beløp. 

 

Annonse fra Obos-ligaen: