TIL søker trenerutvikler

TIL-Akademiet jakter på ny trenerutvikler

Annonse:

Stillingen som Trenerutvikler gjelder TIL – Akademiet. TIL – Akademiet har til daglig ansvar for 70 spillere i alderen 19 - 13 år fordelt på tre treningsgrupper TIL B/NTG, TIL C og TIL D. Pluss 30 hospitanter fra klubber i Nord Norge. Disse spillerne blir fulgt opp av skolerte trenere i hel- og deltidsstillinger. Trenerutvikleren har oppfølgingsansvar av trenerne i TIL – Akademiet.

Hovedarbeidsoppgaver

  • Følge trenerutviklingsprogrammet for trenere i TIL – Akademiet
  • Holde i gang møtearenaer enkeltvis eller felles for lagene TIL A, B, C og D
  • På disse ukentlige møtene handler det om hospitering, uke- og øktplaner for det enkelte lag, Temamøter for Akademilagene og et Fellesmøte i måneden der også trenerne på A-laget er med.
  • Påse at våre trenere kan Spillestildokumentet og legger opp treningene etter dette
  • Følge opp hver trener med sine utviklingsmål og at disse behersker prosessverktøyet Sideline, videoanalyse og spillersamtaler.
  • Følge trenerne på feltet der en bruker video og annen observasjon
  • Holde seg godt oppdatert på trenerutdanninga i NFF og NTF
  • Samarbeide med tett med Akademileder, Trenerutvikler Out-house og trenerutviklere i TIL – Yngres
  • Rapportere til Akademileder

Har du UEFA – A og relevant fotballerfaring på høyt nivå og finner stillinga interessant kan du kontakte akademileder Truls Jenssen for mer informasjon.

Mobil 45088873 eller epost [email protected]

 

Annonse fra Eliteserien: