Sammen om å ta ansvar for framtida

Tromsø IL og Remiks fortsetter sitt gode samarbeid de neste to årene. Målsettingen med samarbeidet er et felles fokus på miljø og bærekraft.

Annonse:

Remiks Miljøpark med datterselskapene Remiks Husholdning og Remiks Næring, er et avfallsselskap som samler inn, håndterer og behandler avfall. Konsernet tilbyr kundeorienterte og bærekraftige løsninger for avfallshåndtering i Nord-Norge. Remiks er en produsent av råvarer for nye produkter, og har hele tiden fokus på hvordan de kan utnytte det råstoffet de samler inn på best mulig måte.

TIL og Remiks signerte før påske en ny toårsavtale, der målsettingen er å jobbe sammen for et mer bærekraftig samfunn.

-Remiks velger partnere som ønsker å jobbe dedikert med bærekraft. Det vil si å sørge for en utvikling innen økonomi, miljø og samfunn, som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for barn og unge – framtidens generasjoner, sier kommunikasjonssjef i Remiks Miljøpark, Kari H. Slaattelid.

-Vi setter stor pris på at TIL har lyst til å være med på dette viktige arbeidet, og klubben har gode muligheter for å være en solid aktør på dette området. Fotball og idretten generelt er viktige samarbeidspartnere, for å nå både våre og andres bærekraftsmål. Det er spesielt FNs bærekraftsmål innen innovasjon og infrastruktur, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon og å stoppe klimaendringene, som ligger vårt hjerte nærmest og ligger til grunn for Remiks sin strategi fram mot 2030, oppsummerer hun.

Markedssjef i TIL, Trond-Steinar Albertsen, er klar på at alle deler av befolkningen, store og små, må bidra til et bærekraftig samfunn.

-Det gjelder i høyeste grad også for oss i TIL, noe denne avtalen med Remiks viser. Vi ser frem til å jobbe sammen med Remiks med fokus på noen av FNs bærekraftsmål.  

Utvikle et bærekraftsamarbeid

Leder av Remiks Husholdning, Gøril Bergmann, gleder seg til et samarbeid med TIL. 

-Det er viktig for oss å velge samarbeidspartnere ut ifra det som er vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å bidra til ei positiv holdningsendring i forhold til miljø og bærekraft, og det tror vi et samarbeid med TIL kan bidra til. Vi tror at vi kan nå mange gjennom TIL og gleder oss til å ta fatt på konkrete aktiviteter og prosjekter vi planlegger å gjennomføre de nærmeste årene, sier Bergmann. 

Bergmann lister opp fire punkter som er viktig for Remiks i samarbeidet med TIL.

-Vi ønsker å støtte arbeidet TIL gjør på områdene likestilling, miljø, bærekraft og samfunnsarbeidet, sier hun.

Tom Høgli, som er ansvarlig for samfunn og bærekraft i TIL, ser fram til samarbeidet med Remiks.

-Vi er veldig glade for at Remiks ønsker å samarbeide med oss på områdene som Bergmann nevner.  I tillegg til å være en topp- og breddeklubb, ønsker vi også å være en viktig medspiller i samfunnet ellers. Å ha Remiks med laget er verdifullt for oss, sier Høgli.

Allerede endringer på Alfheim

-TIL og Remiks Næring har like ambisjoner om at vi skal ta ansvar for framtida, og TIL har fulgt opp med å innføre optisk sortering på administrasjonsbygget på Alfheim Stadion, sier leder av Remiks Næring, Chris Hudson. Det er gledelig at TIL ser verdien i sortering for å øke gjenvinningsgraden deres i hverdagen. Dette er et tilbud Remiks Næring vil tilby til flere næringskunder i Tromsø og Karlsøy.

TILs A-spillere, Tobias Hafstad og August Mikkelsen, er glad for at klubben har innført kildesortering på Alfheim.
TILs A-spillere, Tobias Hafstad og August Mikkelsen, er glad for at klubben har innført kildesortering på Alfheim.

Daglig leder i TIL, Øyvind Alapnes, sier at klubben er klar for å gå i retning av en mer bærekraftig profil. 

-Vi har "tjuvstartet" litt gjennom blant annet kildesortering på Alfheim og Lerøyhallen, og fjernvarme på Alfheim. Sammen med Remiks skal vi gjøre mange grep fremover og det er viktig for oss at hele organisasjonen skal tenke bærekraft i alt vi gjør. Dette skal vi jobbe mye med fremover. Bærekraft er fremtiden, også for oss i TIL, sier Alapnes. 

TIL er klare til å gjøre viktige grep for å gå i retning av en bærekraftsprofil, men Alapnes har en stor bekymring.

- For oss er granulatet i kunstgresset en stor verkebyll. På grunn av det arktiske klimaet, er vi nødt til å brøyte banen rimelig ofte i begge ender av sesongen. Som en følge av dette ender mye granulat opp som avfall. Tromsø IL ønsker å være en pådriver for å skape bedre håndtering av granulat i Arktis, sier Alapnes. 

Tromsø IL takker Remiks for at de ønsker å være med på laget!

 

Annonse fra Eliteserien: