Ledig stilling: Trener i Trenerløftet

Her finner du stillingsutlysningen for jobben som trener for Trenerløftet.

Sammen for fotballglede i nord!

Tromsø Idrettslag og Troms Fotballkrets har etablert prosjektet «Trenerløftet», som fokuserer på trenerutvikling. Målsettingen er at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotballen skal få kvalifiserte trenere med utdanning. Prosjektet er finansiert gjennom midler fra SpareBank1 Nord-Norge Fondet, Norges Fotballforbund og de to prosjekteierne. Prosjektperioden er 2017, 2018 og 2019.

Tromsø Idrettslag og Troms Fotballkrets lyser ut følgende engasjementsstilling (100 % stilling fram til 31.12.19):

Trenerutvikler i «Trenerløftet»

Arbeidsoppgaver:

·      Administrere og lede prosjektet Trenerløftet med trenerutvikling i Troms Fotballkrets.

·      Samarbeide med treneransvarlige i klubbene, og følge opp og utvikle disse.

·      Inspirere trenere for aldersbestemte lag til å delta på trenerkurs og andre kompetansegivende tiltak.

·      Klubbesøk og trenertreff i alle de klubbene som er knyttet til Trenerløftet.

·      Administrere UEFA B-lisenskurs, sammen med NFF, fotballkretsen og Tromsø IL.

·      Følge opp og utvikle trenerutviklingskorps/veiledere for trenerkurs.

·      Administrere fotballfaglig nettbasert plattform der trenere kan delta i fotballfaglig kommunikasjon.

·      Bruke mye tid ute på feltet sammen med trenere for aldersbestemte lag.

·      Bidra med sine fotballfaglige ressurser inn i kvalitetsklubbprosesser i klubbene. Kompetansekrav til trenere, oppfølging av roller og utvikling av planverk.

·      Være en viktig fotballfaglig ressurs som er tilgjengelig for de treneransvarlige i klubbene i Trenerløftet.

·      Tett samarbeid med fagmiljøene i Tromsø IL, Troms Fotballkrets og Norges Fotballforbund.

·      Også samarbeid med de andre fotballkretsene i Nord-Norge.

Stillingen er selvstendig og utadrettet, og det må påregnes mye arbeid på kveldstid og i helger.

Det er viktig at den som ansettes har fokus på å gi jenter og gutter likeverdige fotballtilbud.

 

Personlige egenskaper:

·      Evne til samarbeid, ledelse og innovasjon, og kunne arbeide godt i team.

·      Kunne ta egne initiativ og arbeide strukturert, selvstendig og løsningsorientert.

·      Evne til egenutvikling – både faglig, administrativt og personlig.

·      Være tydelig og inspirerende, samt være god på kommunikasjon.

·      Være lojal mot grunnverdiene i norsk fotball, og de prioriteringene som er gjort i Norges Fotballforbunds Handlingsplan.

Kvalifikasjoner:

·      UEFA B-lisens eller høyere trenerutdanning.

·      Spiller- og/eller trenererfaring på relevant nivå.

·      Relevant utdanning/yrkesbakgrunn.

·      Inneha god IT-kompetanse.

·      Ha god kjennskap til:

o   Trenerutdanningen i norsk fotball.

o   NFFs kvalitetsklubbkonsept.

o   Spillerutviklingsarbeidet i klubber, kretser og NFF.

o   Fotballaktiviteten innen Troms Fotballkrets sitt geografiske område.

Vi tilbyr:

·      Lønn etter kvalifikasjoner og avtale.

·      Gode pensjons- og forsikringsordninger.

·      Spennende utfordringer og utviklingsmuligheter.

·      Deltakelse på samlinger og tiltak i regi av Norges Fotballforbund.

Andre opplysninger:

Den som ansettes vil ha base på Alfheim Stadion i Tromsø, der både Tromsø IL og Troms Fotballkrets har kontorer. Ønske om tiltredelse så snart som mulig.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til utviklingsleder
Truls Jenssen i Tromsø IL på telefon 450 88873 eller daglig leder Jo Are Vik
i Troms Fotballkrets på telefon 907 80151.

Søknad med CV sendes til [email protected] innen 10.07.17.

Annonse fra Eliteserien: