Lars Petter blir Team Manager

Tromsø Idrettslag har gleden av å fortelle at klubben og Lars Petter Andressen har blitt enige om en ny avtale.

Annonse:

Lars Petter vil i sin nye avtale få tittelen Team Manager med spesielt ansvar for sportsadministrasjon, spillerlogistikk og være et viktig bindeledd mellom klubbens administrasjon og A-laget.

Flere av oppgavene som Lars Petter har forvaltet tidligere ligger også i hans nye stilling, men en vesentlig endring er økt prioritering rundt spillerlogistikk. Et vesentlig punkt i klubbens nye strategi. Dette medfører også at Lars Petter blir mindre involvert i det daglige treningsarbeidet.

- Jeg er utrolig glad for å ha kommet til enighet med Tromsø IL om en ny fremtid hvor jeg kan fokusere på viktige områder for klubben. Selv om mye blir som før er jeg sikker på at klubben vil komme styrket ut av mer fokus på spillerlogistikk, samt administrasjonens arbeid for å gjøre klubben økonomisk bærekraftig. Jeg har klubben i mitt hjerte og gleder meg til å bidra til en klubb som akkurat nå er i stor endring, sier Team Manager, Lars Petter Andressen.

- Tromsø IL eneste mulige fremtid er gjennom å være dyktig på spillerlogistikk, herunder forvaltning av unge talenter som kan bli gode spillere for eget lag og hvor noen kan selges videre til større klubber. Gjennom å posisjonere Lars Petter mer inn mot dette har klubben fått rett person til å forvalte det som skal bli gullet vårt. Samtidig er klubben i endring og det er viktig for meg å ha en person som binder A-laget tettere på arbeidet vi gjør i administrasjonen, sier daglig leder Øyvind Alapnes.

Lars Petter fratrer sin sportskontrakt og går nå inn i en 100% administrativ stilling.

Spørsmål kan rettes til:

Lars Petter Andressen, Team Manager, tlf 984 87 852

Øyvind Alapnes, daglig leder, tlf 911 32 044

Annonse fra Eliteserien: