Innkalling til årsmøte i Tromsø IL 2020

Til medlemmene i Tromsø Idrettslag

Annonse:

5. februar 2020

Innkalling til årsmøte i Tromsø IL 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Tromsø IL.

Årsmøtet avholdes 11. mars kl. 18.00 på Alfheim stadion.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 26. februar til [email protected].

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på www.til.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Tromsø IL i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., Tromsø ILs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kontakt oss på [email protected] eller daglig leder Kristian Høydal på tlf. 90011773.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret i Tromsø IL  

Annonse fra Obos-ligaen: