Informasjon angående trening

Tromsø IL ønsker snarlig å komme i gang med en forsiktig åpning av våre anlegg.

Annonse:

Tromsø IL har hele tiden ønsket å få gjennomført en åpning av fotballbanene på en så forsvarlig måte som overhodet mulig. Inntil nå har mange forhold rundt åpning vært svært uklart og ansvarsforholdene har vært plassert hos idrettslagene selv. På samme måte som skoler og barnehager trenger tid til å bli klare for åpning trenger idrettslag tid til å bli klare. Vi som klubb har ikke vært rigget for å ivareta eller garantere for de kravene som har blitt stilt fram til nå. Med bakgrunn i dette har vi bidratt til utvikling av tiltak som skal gjøre en åpning av fotballaktiviteten så forsvarlig som mulig, med utgangspunkt i de retningslinjer og føringer som er gjeldene. Blant annet skal det gjennomføres lynkurs/infomøter med alle trenere, slik at innhold og rutiner for gjennomføring av fotballøkter foregår etter retningslinjene. Dette er tiltak vi mener er nødvendige for å åpne baner på et forsvarlig vis, og dette vil bli rullet ut snarlig. 

 

I den situasjonen vi alle er i så er det svært krevende å ta ansvarlige avgjørelser for både klubb, medlemmer og anlegg. Det er utrolig mye som må tas hensyn til ved en åpning, noe vi også har gjort oss erfaring med gjennom en begrenset aktivitet for A-lag Herrer i en periode: Smittevern, desinfisering av utstyr før og etter trening, organisering for lag inn og ut av banen, system for smittesporing, vakthold, hvor mange trenere/foreldre skal være til stedet pr lag, hvem av de nærmere 1000 spillerne i klubben skal få treningstider først, hvor mange lag får egentlig plass på banen ila en uke, skal det være åpent kun på visse angitte tidspunkter, hvem skal kurse foreldre/trenere i smittevern, hvilke retningslinjer gjelder hvis/når reglene ikke overholdes, hvordan håndteres alt dette i forhold til permitteringer i klubben osv.

 

Når vi nå ser at flere av tiltakene og avklaringene vi har etterlyst blir ivaretatt, ser vi for oss en forsiktig åpning av våre anlegg i løpet av kommende uke. Alfheim er snøfri i løpet av relativt kort tid, mens vi planlegger en grovbrøyting av Bjerkakerbanen. Arbeidet på Bjerkaker starter etter planen før helga. Deretter må været gjøre resten på Bjerkaker.

 

Vi vil snarlig gå i gang med planlegging av bruken av banene og hvem som skal få tildelt treninger. Mer konkret info om når vi starter opp og hvilke aldersgrupper og treningstider som skal benyttes kommer ut tidlig neste uke. Før treninger vil bli satt i gang må samtlige trenere, for de aldersgruppene som kommer først i gang, gjennomføre lynkurset/infomøtet om gjennomføring av «Korona-treninger», dette vil etter all sannsynlighet rulles ut til uka. TIL bidrar i dette arbeidet, og det ledes av fotballkretsene i Troms og Finnmark.

 

Så folkens, tålmodighet er en dyd, spesielt i disse tider. Vi har valgt å skynde oss langsomt, noe vi fortsatt mener både har vært og er en rett strategi. Treningene er nå rett rundt hjørnet, naturlig nok med de begrensinger som til enhver tid gjelder. Klubbene i Tromsø møtes til nytt møte om åpning torsdag kveld. Beslutninger om hvilke lag og aldersgrupper vi starter opp med vil komme tidlig neste uke, og vi vil ha et stort behov for foreldre for gjennomføring av treningene. Takk for tålmodigheten og engasjementet, vi sees snart på fotballbanen.

 

Hilsen alle i TIL!

 

Annonse fra Obos-ligaen: