Historisk trenerløft

Målet for prosjektet "Trenerløftet" er å utdanne så mange trenere på grasrottrenernivå at alle jenter og gutter innen barne- og ungdomsfotballen i Troms skal få kvalifiserte trenere.

Sparebank1 Nord-Norge Fondet bidrar med 1,5 millioner kroner over de neste tre årene i et helt nytt samarbeidsprosjekt med TIL og Troms Fotballkrets. Også Norges Fotballforbund bidrar med økonomisk tilskudd med 400.000 kroner over de neste to årene. Resten av midlene står kretsen og TIL bak.

Gjennom prosjektet "Trenerløftet" skal det ansettes en trenerutvikler på heltid som skal gjennomføre klubbesøk og trenertreff og drive med oppfølging av treneransvarlig i klubbene. Dette er en prosjekt som inkluderer alle klubbene fra Burfjord i nord til Lavangen i sør samt at man ønsker å nå ut til de andre kretsene i landsdelen. Hovedfokus for den som blir ansatt blir på trenerutvikling og kvalitetsklubb. 

- Hovedmålet er at alle jenter og gutter i barne- og ungdomsfotballen skal få trenere som har kompetanse og utdanning. Grasrottrenerkurset er veldig sentralt og vi har som mål at alle trenere i aldersbestemt klasser har tatt dette kurset, sier leder i Troms Fotballkrets, Jo Are Vik.

- En gledenes dag

To av aktørene i dette samarbeidet, Sparebank1 Nord-Norge og TIL, har ventet på denne dagen med stor spenning og glede. 

- Dette er en gledenes dag for fotballen i Nord-Norge og for oss i banken. Vi er veldig engasjert i fotballen i landsdelen, både i toppen og ikke minst også i bredden.Vi er det fordi fotballen er viktig for folk og den engasjerer svært mange. Vi vil være med på å legge til rette for aktivitet for barn og ungdom og derfor liker målsetningen om at alle skal ha kvalifiserte trenere svært godt, sier Christian Larsen i Sparebank1 Nord-Norge. 

- Dette blir et løft for fotballen i hele Troms.

— Pål Kjetil Walle
- Dette er et fantastisk prosjekt som vi har gått sammen med Troms Fotballkrets om. Og så fikk det ekstra stor fart da vi ble utfordret av byklubbene i møter i januar og mars om hva vi kan gjøre for dem. Vi får en person som skal dra ut og utvikle trenerkompetansen i klubbene og da er vi så konkret som vi kan klare å være, sier Truls Jenssen i TIL.

- Dette er noe som mange har ønsket og har ventet på. Dette blir et løft for fotballen i hele Troms. Nå får vi mer utdanning i klubbene og det vil gi klubbene et løft. Dette er bare positivt, sier Pål Kjetil Walle i Troms Fotballkrets.

- Får drahjelp

Til stede på pressekonferansen var også klubbene Skarp og Reinen. 

Annonse:
- Vi vil takke sparebanken og fotballforbundet for at de vil støtte dette prosjektet. I Skarp, hvor ting er tuftet på frivillighet, så vil det gi oss drahjelp til å få kompetente trenere, noe vi ser veldig frem til. I de møtene vi byklubbene hadde i kjølvannet av utviklingsdebatten, så var en kvalitetsforbedring i trenerarbeidet og på feltet noe som var i fokus. Dette treffer derfor midt i hjertet, sier Martin Antonsen i Skarp.

- Vi jobber med mennesker som skal være med på å skolere ungene våre og vi ønsker hele tiden å gi dem det lille ekstra. Det her vil være med på å hjelpe dem til å yte en ekstra innsats, sier Tore Johnsen i Reinen.

- Det vil komme jentefotballen veldig til gode. Jentene trenger kanskje litt ekstra gjennom enda dyktigere trenere og bedre tilpasninger, sier Trine Langli Nilsen i Reinen.

Unikt prosjekt

Prosjektet er unikt i fotball-Norge.

- Hele fotball-Norge priser det som har skjedd her. Det er et par-tre lignende prosjekt på gang. I Trøndelag er man på gang med Rosenborg, i Buskerud med Mjøndalen og Strømsgodset samt i Østfold med toppklubbene der, sier Vik.  

- Det er mange som lurer på hvordan dette skal gjennomføres, og det syns vi er bra, legger han til. 

- Allerede har man fra kretsene sørfra begynt å se nordover, og for oss er det ekstra inspirerende hvis vi kan stå frem som ledende i utviklingen på dette området, sier Larsen.

Lyser ut snart

Annonsen hvor man søker etter en kandidat for stillingen blir lagt ut med det første. 

- Vi håper å ha lyst ut stillingen denne uka og vi vet det er veldig mange dyktige fotballtrenere og -folk i både Troms og andre steder. Så vi er sikre på å finne den rette, sier Vik.

- Personen som kommer inn må virkelig gløde for det her. Han eller hun må ha tid til å jobbe på ettermiddager og helger. Samtidig må personen ha den rette kompetanse, være flink med folk og god til å lytte, sier Jenssen.

- Vedkommende skal sitte minst mulig på et kontor og heller bruke tiden ut i klubbene og på samlinger, legger Vik til.

Annonse fra Eliteserien: