Haga:- Saken er blåst opp

Tromsø Idrettslag og trener for TIL kvinner kjenner seg ikke igjen i påstander rundt bruk av klubbens fasiliteter i forbindelse med trening og kamp.

Annonse:

NRK laget i går en sak angående TIL Kvinners garderobefasiliteter.  

Tromsø Idrettslag har et årsmøtevedtak på at klubben ønsker å satse på kvinnefotball. Klubben er stolt over at laget, for andre året på rad, skal ut i kvalifisering til allnorsk 1.divisjon. 

Klubben har over lengre tid, lenge før media satte søkelys på det, jobbet med logistikken rundt klubbens ulike lag. 

Hovedtrener for TIL kvinner, Øyvind Tjelde Haga, kjenner seg ikke igjen i fremstillingen av denne saken og synes det er et uheldig fokus inn mot sesongens viktigste kamp, nemlig kvalifiseringen mot Viking førstkommende søndag. 

Han sier at det diskuteres hvordan rammene rundt laget kan bli bedre, men det har ikke vært misnøye i spillertroppen og bruk av herrenes A-lagsgarderobe har aldri vært et tema. 

-Dette er egentlig en ikke-sak og vi kjenner oss ikke igjen i måten saken er fremstilt på i mediene. Prosessen har pågått en stund og den løsningen klubben er kommet frem til, er optimal med tanke på forholdene på Alfheim, sier Haga. 

Haga er forøvrig positiv til det som skjer rundt kvinnelaget i TIL.

-Utviklingen rundt laget har vært positiv og løftet seg steg for steg, ihvertfall så lenge jeg har vært i klubben. Vi må huske på at en utvikling ikke er gjort over natten, det er naturlig at det kommer over tid. Den positive utviklingen som klubben er inne i, håper jeg fortsetter, sier Haga.

Styreleder i Tromsø Idrettslag, Stig Bjørklund, poengterer at likestilling og likebehandling er viktig for TIL gjennom klubbens verdier; Stolthet, lagånd og redelig spill. 

-TIL jobber for inkludering, likebehandling, og likestilling hver eneste dag. For å kunne oppnå idrettsglede for alle våre medlemmer, må disse punktene stå sterkt i drettslagets daglige drift. Tromsø Idrettslag skal være en klubb for alle, - dette gjelder uansett kjønn, seksuell legning, politisk standpunkt eller etnisk opprinnelse, avslutter styreleder Bjørklund. 

 

 

Annonse fra Eliteserien: