Flere og flere tar Grasrottrenerkursene

Flere og flere melder seg på Grasrottrenerkursene til Troms Fotballkrets. Ved hjelp Troms-Fotballens Venner og Trenerløftet i Troms, har kursdeltakelsen skutt fart de siste årene.

Annonse:

Troms Fotballkrets tilbyr alle som ønsker det, gratis Grasrottrenerkurs. Kursene er de første på trenerstigen og er et viktig verktøy for å skolere alle trenere i kretsen som hver dag gjør en fantatsisk jobb i barne- og ungdomsfotballen. 

Troms-Fotballens Venner

Troms Fotballkrets er en av få fotballkretser i landet som tilbyr disse kursene gratis. Takket være Troms-Fotballens Venner, som er en samling av ulike bedrifter, er dette et gratis tilbud til alle trenere i Troms Fotballkrets. Per idag består Troms-Fotballens Venner av 28 bedrifter.

Styreleder, Odd Harry Olsen, forteller om hvor og når initiativet startet.

-I 2018 hadde vi et møte med tidligere fotballpresident, Sondre Kåfjord. De hadde nettopp vært gjennom en prosess i Agder, der de fant ut at for å få fart på utviklingen av fotballen i fylket, måtte de utdanne flere trenere i barne- og ungdomsfotballen. I denne perioden la også Norges Fotballforbund frem en handlingsplan der utdanning av grasrotrenere stod veldig senralt. Dette traff oss veldig og vi ble inspirert til å gå igang med et ordentlig krafttak i Troms Fotballkrets, sier Olsen. 

Det endte med at det ble dannet et interimsstyret i 2018 og i 2019 var det første ordinære styret i Troms-Fotballens Venner på plass. Styret består av 5 representanter fra medlemmene (bedriftene) og to fra fotballen. 

-Målsettingen til Troms-Fotballens Venner har hele tiden vært å hjelpe klubbene med finansiering til å utdanne trenere. Alle pengene som vi får inn fra våre fantastiske medlemsbedrifter, går i sin helhet tilbake til fotballkretsen slik at de kan kjøre Grasrotkurs uten begrensinger. Disse bedriftene ønsker å støtte opp om fotballen, de har sett verdien av å utdanne trenere til barne- og ungdiomsfotballen, og de sørger for at Troms Fotballkrets er en av få kretser som tilbyr gratis kurs, sier Olsen.

Gjennom stiftelsen av Troms-Fotballens Venner, har fotballkretsen opplevd en markant økning i antallet som nå tar trenerkurs. Det er veldig gledelig å se at et lokalt samarbeid mellom så mange bedrifter kan skape så mye aktivitet til det beste for barn og ungdom som spiller fotball. 

IMG_4346 (1)
Espen Pedersen og Truls Jenssen dundrer på videre med Grasrottrenerkurs.

Digitale Grasrottrenerkurs

Ansvarlig for gjennomføring av Grasrottrenerkurs i Troms Fotballkrets er Truls Jenssen og Espen Pedersen. Deres oppgave er å legge til rette for at så mange som mulig skal få muligheten til å skolere seg. De har både kurs der trenere fra ulike klubber kan melde seg på, men de har også egne kurs ute hos klubbene. I likhet med Odd Harry Olsen i Tromsfotballens venner, opplever Jenssen og Pedersen en enorm interesse for å ta Grasrottrenerkurs. Men korona-pandemien har bydd på noen utfordringer.

-Etter at pandemien slo innover oss, ble det en utfordring med tanke på å arrangere trenerkurs med mange tilstede. Heldigvis finnes det gode digitale plattformer, så vi holder god aktivitet via Teams. Tallene viser at 350-400 nye trenere tar Grasrottrenerkurs sammen med oss hvert år. Det er helt fantastisk og det motiverer oss veldig til å kjøre på videre, sier Jenssen. 

Selv om teori, gruppearbeid og diskusjoner fint kan gjennomføres via Teams, ligger det fortsatt en utfordring med gjennomføringen av praksisdelen av kurset. 

-Normalt sett er praksisdelen en del av kurset og du får alt i ett, men også på dette område har vi måtte tenke litt nytt. Nå gjør vi det slik at kursdeltakerne, etter en endt teoridel sammen med oss, kan gjennomføre praksis i egen klubb. Praksis blir gjennomført med veileder, og veilderne er enten jeg og Espen Pedersen, en annen trenerkursveilder i fotballkretsen eller det kan også være klubbens egen trenerveileder. 

Jenssen påpeker at det er viktig å få utdannet nok trenerveiledere ute i klubbene, da de har en viktig rolle. 

-Foreløpig har vi trenerveiledere i Tromsø og midt-Troms. Vi holder også på å utdanne trenere i nord-Troms, så de vil også ha trenerveiledere på plass om ikke lenge, sier Jenssen. 

Burfjord-modellen

Et annet grep som Fotballkretsen skal i gang med, er å "flytte" deler av kretskontoret ut i distriktet ved jevne mellomrom. Etter planen, og hvis korona-situasjonen tillater det, starter de i Burfjord 19.-21. mars. Truls Jenssen mener dette er et viktig grep for Troms-fotballen.

-Det vi ønsker med dette, er å komme ut til klubber og lokalmiljø, og samtidig ha god tid. Lokalmiljøene får også sjansen til å bli bedre kjent med oss. I løpet av disse dagene vil vi gjennomføre grasrotkurs og praksis, være med på ordinære treninger på ulike lag, dommerkurs, skolebesøk med fokus på for eksempel kosthold, gjennomgang av kvalitetsklubb-konseptet og i det hele tatt være tilgjengelig for gode fotballdiskusjoner, avslutter Jenssen. 

Siden det hele starter i Burfjord, har de også fått æren av å bære navnet på dette tiltaket, nemlig Burfjord-modellen. 

 

Har du lyst å bli med på Grasrottrenerkurs, meld deg på her.

Annonse fra Eliteserien: