Feil ved kjøp av billetter/sesongkort

TIL har oppdaget en feil som beklageligvis har medført at mange av våre kunder og supportere ikke har blitt belastet for kjøp av billetter og sesongkort.

I senere tid har klubben dessverre oppdaget en feil hos en av våre underleverandører som har medført at billetter og sesongkort via våre nettsider ikke er blitt belastet deg som kjøper.

Feilen oppstod 9. mars og ble først rettet 28. august. Billett og/eller sesongkort ble i perioden utstedt samtidig som at betalingen tilsynelatende ble godkjent. Beløpet ble da kun reservert på betalingskortet i en periode før det ble frigitt av systemene, selve belastningen av kortet ble altså ikke gjennomført.

Vi må dessverre se oss nødt til å utføre belastningen av ditt/dine kjøp nå i etterkant, og belastningen vil bli utført 31. oktober. Kjøp(ene) vil bli belastet betalingskortet som ble benyttet på kjøpstidspunktet.

Vi beklager veldig for det inntrufne som treffer mange av våre lojale kunder og supportere. I samarbeid med våre underleverandører har vi iverksatt strengere rutiner for å påse at en slik hendelse ikke skal skje igjen.

Alle berørte er blitt kontaktet pr epost.

Annonse fra Eliteserien: