Evaluering av sesongen 2019

Tromsø Idrettslag ønsker å informere om vedtaket som er gjort etter evalueringen av sesongen 2019.

Annonse:

2019 har vært en lang og krevende sesong for Tromsø Idrettslag som dessverre endte i nedrykk fra Eliteserien. Gjennom de siste ukene har det foregått en omfattende evaluering av sesongen som helhet, og på bakgrunn av dette har styret fattet følgende vedtak:

"Simo Valakari fortsetter som hovedtrener mens administrasjonen/daglig leder blir bedt om å gjennomføre en nødvendig nedbemanningsprosess/omstilling i virksomheten. I denne forbindelse vedtar styret at stillingen som sportssjef faller bort, mens den nærmere utvelgelse av hvilke personer som blir overtallig i den nye organisasjonen vil foretas i henhold til arbeidsmiljølovens regler." 

Vi i TIL ønsker å takke for all velvilje og støtte gjennom årets sesong og håper jubileumssesongen 2020 ender med opprykk til Eliteserien 2021. 

God Jul og Godt Nyttår.

Hilsen alle oss i TIL.

 

Annonse fra Obos-ligaen: