En fantastisk bursdagsgave fra Sparebanken Nord-Norge

Vår hovedsamarbeidspartner over mange år, Sparebanken Nord-Norge, ga Tromsø IL hele 250 000 kroner i 100-årsgave. Pengene er øremerket et styrket aktivitets- og treningstilbud for klubbens yngste spillere.

Annonse:

Sparebanken Nord-Norge og Tromsø IL har hatt et tett samarbeid i over 30 år. Det er vi som klubb særdeles stolte og glade for. I anledning vårt 100-årsjubileum fikk vi en gave som vi setter stor pris på. 

Christian Larsen (Fagansvarlig Kommunikasjon Sparebanken Nord-Norge) sier at banken, på lik linje med resten av fotball-Norge, er bekymret for de konsekvensene som korona-pandemien har skapt. 

-Pandemien har skapt en utfordrende situasjon for både de yngste fotballspillerne og for klubbene. På landsbasis er det 20.000 barn og unge som ikke har kommet tilbake på trening, og dette er svært bekymringsverdig. I tillegg til å være en viktig sosial arena henger jo bredde og topp sammen, slik at når en snakker om at det er viktig at flest mulig er med lengst mulig, ligger det jo også en visshet om at det finnes framtidige toppspillere blant de yngste i dag. Derfor er det flere grunner til at det er viktig å få de unge tilbake på trening.

Larsen sier at banken ønsker å gi et bidrag som skal øremerkes TIL Yngres avdeling, og med et mål om å styrke aktiviteten for de yngste i klubben. 

-For mange klubber har situasjonen fått en økonomisk konsekvens ved til dels betydelig bortfall av treningskontigenter. Men, det er viktig å kunne opprettholde gode tilbud i tiden vi er inne i. Når TIL nå fyller 100 år, ønsker vi å gi en bursdagsgave til framtida til klubben – yngres avdeling. Gaven er på 250.000 kroner, og er øremerket et styrket aktivitets- og treningstilbud for klubbens yngste spillere, avslutter Larsen.

Bjørklund: - Svært takknemlig

Styreleder i Tromsø IL, Stig Bjørklund, er svært taknemlig for gaven fra banken og sier at det vil komme veldig godt med i et vanskelig økonomisk år. 

-På vegne av Tromsø IL ønsker jeg å sende en stor takk til Sparebanken Nord-Norge for bursdagsgaven. Vi opplever et kraftig inntekstfall i yngres avdeling som følge av korona-pandemien og dette bidraget vil helt klart styrke oss. Vi skal følge opp bankens bestilling ved å styrke aktivitets- og treningstilbudet blant våre yngste spillere, sier Bjørklund. 

Tromsø IL takker igjen Sparebanken Nord-Norge for gaven. 

(På bildet: Lars Nymo Trulsen (Banksjef), Birgitte Gustavsen (TIL Yngres) og Stig Bjørklund (Styreleder Tromsø IL)).

Annonse fra Obos-ligaen: