Åpenhetsloven

Her vil TIL publisere åpenhetsloven

Annonse:

Åpenhetsloven ble vedtatt av Stortinget i juni 2021, og gjelder fra 1. juli 2022, og skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon innenfor disse områdene. 

Styrene i selskapene har vedtatt at Tromsø idrettslag, og datterselskapene Bjerkakerhallen AS og TIL Fotball AS skal iverksette kravene i Åpenhetsloven i sin virksomhet.

 

Åpenhetsloven vi bli publisert her innen 30.06.2024!

Annonse fra Eliteserien: