Opprettet utvalg for barn og unge

Tromsø IL har i år opprettet et nytt utvalg som skal ha fokus på det som skjer i barne- og ungdomsfotballen. De har også ansvaret for kvalitetsklubbprosjektet.

I år har klubben opprettet et nytt utvalg som skal kvalitetssikre arbeidet for barn og unge i TIL.

Mandat er som følgende:

"Utvalg barn og ungdom skal bestå av 3-5 medlemmer, hvorav minst ett av medlemmene sitter i klubbstyret. Utvalget jobber utviklingsrettet med barne- og ungdomsfotballen i TIL (6-19 år). I samarbeid med Troms fotballkrets og administrasjonen i TIL skal utvalget jobbe målrettet mot å tilfredsstille NFF sine krav i etablering av TIL som kvalitetsklubb. Utvalget bistår i tillegg ansvarlig for breddeavdelingen i administrasjonen i enkeltsaker knyttet til lagene i TIL."

- Vi har fått laget retningslinjer for hvordan spilleren skal opptre når han/hun representerer klubben på reiser. Vi har også jobbet med saker som har kommet fra administrasjonen eller trenere/lagledere. Det handler også om å få mer struktur på ting, og gi mantraet ”Klubben som sjef” et tydelig innhold, sier leder Astrid Strandbu.

- Det har så langt vist seg å være et behov for et slikt utvalg. Å få mer åpenhet og ryddighet er det beste for alle i klubben, sier medlem i utvalg barn og ungdom. Trond-Are Bjørvold.

Kvinneutvalg

Dette er ikke det eneste utvalget som har blitt opprett. Også et utvalg med tanke på satsing på jente- og kvinnefotball i klubben er nå på plass.

Deres mandat er følgende: 

"Utvalg kvinner skal bestå av 3-5 medlemmer hvor minst en sitter i klubbstyret. Utvalget jobber målrettet og utviklingsorientert med jente/damefotball i Tromsø IL. Målet er et damelag på høyest mulig nivå."

- Vi jobber for å strukturere satsingen på jenter og gi de like muligheter slik at vi skal få et løft der også, sier leder Anita Sletten. 

Sportsplan

Utvalget for barn og ungdom oppdaget noe som kanskje var litt overraskende. 

- Det er få trenere som er medlem av klubben. Vi kunne ha økt det tallet ganske kraftig om alle ble medlemmer og da hadde enda flere hatt noe å si i klubben, sier medlem i utvalg barn og ungdom, Øivind Hansen.

En viktig oppgave for utvalg barn og ungdom er å utvikle en sportsplan for barne- og ungdomsfotballen i TIL. Sportsplanen er klubbens viktigste styringsverktøy, og den skal fungere som et hjelpemiddel for trenere og lagledere.

- Det er mange som spør hva man kan forvente av klubben og det er viktig for en så stor klubb å ha tydelige rammer for dette, slik at mange flere blir fornøyd, sier Bjørvold. 

Kvalitetsklubb

Kvalitetsklubbprosjekt til Norges Fotballforbund er et satsingsområde i TIL.

- Kvalitetsklubbprosjektet skal drives frem av de to utvalgene. Norsk idrett er foreldredrevet på godt og vondt, og en utfordring har vært at klubbene har vært svake, slik at det oppstår konflikter. Jo mer klubbene sliter med slikt, jo dårligere blir omdømmet. Et av formålet med kvalitetsklubbprosjektet er at klubbene skal bli tydeligere for klubbens medlemmer, og det betyr at både spillere og foreldre skal vite hva handlingsrommet deres er, sier Strandbu. 

- Administrasjon ser allerede nå at potensielt vanskelige saker løser seg fint når utvalg for barn og ungdom blir involvert. Dette viser at vi allerede er godt i gang med å bli en kvalitetsklubb, legger hun til.

Annonse:
Sentralt i kvalitetsklubbarbeidet er at barn og ungdom i TIL Yngres skal ha mer kompetente trenere. 

- Vi skal bli en mer solid klubb med tanke på ledelse og verdier, men vi skal også bli en klubb med bedre utviklingsbetingelser for spillere i TIL Yngres. Her ønsker vi et tettere samarbeid mellom yngres avdeling og utviklingsavdelingen. Vi ønske å se på hvordan kompetansen som er i utviklingsavdelingen, også kan brukes inn mot yngres avdeling, sier Strandbu. 

Trenerutdanning

Dessuten blir det et sterkere fokus på at trenerne skal kurses. TIL-treneren er et viktig satsingsområde i kvalitetsklubbarbeidet.

- Vi må balansere hva vi forventer av foreldretrener og hva treneren får. Klubben utfordrer nå trenerne på at de skal ha utdanning. Og så utfordrer vi klubben på hva disse trenerne vil få tilbake, sier Strandbu.

- For å bli kvalitetsklubb må et visst antall trenere ha trenerutdanning og der er ikke vi nå, legger hun til. 

- Mye å ta tak i

Foreløpig er det for tidlig å si når man er i mål med kvalitetsklubbprosjektet. 

- Det er nivåinndelt, slik det er med akademiklassifiseringen. Mange klubber er nå inne på nivå én og det er få som er inne på nivå to. Vi har enda ikke kommet så langt i dette arbeidet at vi kan si når vi har en dato for når vi er i mål, sier Hansen. 

- TIL er en stor klubb med mange involverte som har mange forskjellige meninger. I de månedene vi har jobbet med dette, har vi erfart at det er mye å ta tak i. Vi har fått en rekke konkrete saker og jobber med å løse disse parallelt med at vi jobber på et mer prinsipielt nivå. Vi har også fått drahjelp i fra Troms Fotballkrets, som stiller med veileder og etter hvert så skal få hjelp fra Molde som er kvalitetsklubb og fagansvarlig for kvalitetsklubb i NFF. Dette er nytt for oss alle, legger han til.

Annonse fra Eliteserien: